Elke maand organiseert Route66 een themadag; dit is de kern van ons programma. Deze dag staat in het teken van een inhoudelijk thema of richt zich op een specifieke vaardigheid en wordt door een aantal Routers georganiseerd. Voorbeelden van themadagen kan je hieronder vinden. De locatie is wisselend door het hele land en vaak gaan we na afloop samen borrelen en eten.

2023

Februari: Gelijke behandeling van het MBO
Maart: Schuldenproblematiek
April: Mentale gezondheid en dakloosheid
Mei: Afval
Juni: Ons slavernijverleden
Juli: De toekomst van Afrika
September: Misdaad en straf, nut en noodzaak
Oktober: Vergroening van de industrie
November: De toekomst van mobiliteit

Beeld: Route66

2022

Februari: Woningmarkt (In Holland staat (g)een huis)
Maart: Zorgkosten
April: Asiel
Mei: Water aan de lippen
Juni: De boer op met de boswachter
Juli: Politieke journalistiek
September: De sluipende invloed van China
Oktober: Krijgsmacht – nut of noodzaak?
November: Progressief drugsbeleid
December: Klimaat en geopolitiek

Beeld: Route66

2021

Februari: Andersdenkenden
Maart: Ontwikkelingssamenwerking
April: Uitvoerbaarheid van wetgeving en de wisselwerking tussen politiek en ambtenarij
Mei: Toekomst van de geestelijke gezondheidszorg
Juni: Bevolkingspolitiek
Juli: Gedeeld verleden, gelijkwaardige toekomst – Relaties met het Caribisch Koninkrijk
September: Brussel & Handelspolitiek
Oktober: Sekswerk & Prostitutie
November: De rol van de overheid in de transitie naar een duurzame, circulaire samenleving
December: Land van winnaars en verliezers – armoede en ongelijkheid

Route66 organiseert drie weekenden per jaar: het introductieweekend aan het begin van het jaar, het vaardighedenweekend in het voorjaar en de buitenlandreis in het najaar.

Naast de themadagen, weekenden en buitenlandreis organiseert Route66 ook gesprekken met prominente personen (Route Talks) en leuke activiteiten zoals de zomerborrel en een lootjes- en gedichtenavond rond de feestdagen.