Route66

In Route66 kunnen D66’ers van 25 t/m 33 jaar de partij en politiek beter leren kennen eleren van experts en (ervarings)deskundigen over maatschappelijke onderwerpen. Elke maand organiseren we themadagen voor elkaar en gaan we aan de slag met politieke vraagstukken.