Route66

In Route66 kunnen D66’ers van 25 t/m 33 jaar leren van experts en (ervarings)deskundigen over maatschappelijke onderwerpen. Ook leren we de partij en politiek beter kennen. Elke maand organiseren we themadagen voor elkaar en gaan we aan de slag met politieke vraagstukken.