Betrouwbare overheid

D66 Renkum gaat en staat voor behoud en bescherming van natuur en landschap. En dat geldt zeker ook voor het bewerkstelligen van een betrouwbare overheid. De inwoners van onze gemeente moeten weten wat zij van hun bestuurders mogen verwachten, dus zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur leert van fouten en prestaties zal verbeteren.
Voor wat betreft het plan voor de Hartenseweg 7 in Renkum heeft de Raad van State tot twee keer toe aangegeven dat de gemeente Renkum niet in staat is gebleken te onderbouwen waarom initiatiefnemer niet die ene landschaps- en natuurinclusieve woning mag realiseren waardoor een ongewenste en natuuronvriendelijke agrarische bestemming met bijbehorende, lelijke agrarische bebouwing zal verdwijnen. Met de motie vreemd ‘Nieuwe ruimtelijke onderbouwing bestemmingsplan Hartenseweg 7‘ willen de fracties van GroenLinks, GemeenteBelangen, CDA en Fractie John Bartels dat de gemeente tóch voor de derde keer gaat proberen gelijk te halen in het dossier Hartenseweg 7 in Renkum. Fractievoorzitter Fedor Cuppen gaf namens D66 Renkum tijdens de raadsvergadering van 24 april aan dat de gemeente Renkum geen betrouwbare overheid is als de motie zou worden aangenomen, omdat:
 
1.     zij het plan al twee keer niet fatsoenlijk heeft opgesteld en onderbouwd en voor een derde keer met een argument zal moeten komen dat eerder nog niet werd ingebracht. Als dat belangrijke argument er is, waarom werd dat dan tot nu toe nog niet eerder ingebracht?
2.     er op kosten van de inwoners opnieuw juridische expertise moet worden ingehuurd om de bouw van één woning tegen te kunnen houden. Het feit dat de gemeente een fatsoenlijke ruimtelijke onderbouwing zelf niet voor elkaar krijgt zegt genoeg!
3.     de gemeente na twee keer juridisch terecht te zijn gewezen, de initiatiefnemer nog steeds niet gaat beschermen in zijn rechten. Hoelang moet die individuele inwoner, doordat de gemeenteraad niet behoorlijk in staat is te beargumenteren en onderbouwen dat zijn woning niet gebouwd zou mogen worden, nog worden afgehouden van zijn rechten en wordt hij tot onnodige kosten gedwongen om die rechten toch te krijgen?
 
D66 Renkum vindt het een schande dat de gemeente Renkum juridisch loopt te stuntelen en blind is geraakt voor de belangen van een individu dat, volgens de Raad van State, in zijn recht staat. Het is de taak van de gemeente de rechten van een minderheid te verdedigen tegen de politisering door groepen die iets kleins controversieel maken om hun politieke agenda voor het voetlicht te krijgen.
Hoe belangrijk het behoud en de bescherming van landschap en natuur voor D66 Renkum ook zijn: aan de Hartenseweg in Renkum moet die ene woning er kunnen komen tussen de woningen die er al staan en er zo voor wordt gezorgd dat die lelijke agrarische bebouwing die er nu staat uit het Renkums Beekdal verdwijnt.
 
Helaas werd de motie vreemd aangenomen door de raad en moddert de gemeente Renkum op kosten van de inwoners verder. Het tegenhouden van de bouw van één woning is daarmee inmiddels een klucht geworden waar niets of niemand beter van wordt. Zeker ook de natuur en het landschap in het Renkums Beekdal niet! Het is wat D66 Renkum betreft allemaal dieptreurig ….