Raad van State deelde tikken uit

Vrouwe justitie - Beeld: Beeldbank

De gemeente Rekum is in korte tijd twee keer op de vingers getikt door de Raad van State:
eerst bij het plan voor de Valkenburglaan 1 in Oosterbeek en recentelijk ook bij het bestemmingsplan voor de woning aan de Hartenseweg 7 in Renkum. In beide gevallen stemde D66 Renkum vóór vaststelling van de plannen, omdat er geen deugdelijke gronden waren om ze te kunnen afwijzen. Beslissen op basis van emoties en via korte termijn denken over een ruimtelijke ontwikkeling mogen wat D66 Renkum nooit leiden tot het tegenhouden van ruimtelijk goed onderbouwde plannen die passen bij reeds vastgesteld beleid. Wij vinden de twee tikken die de Raad van State heeft uitgedeeld vervelend, maar wel terecht en niet verrassend. De raad heeft inmiddels besloten dat er (door een externe deskundige!) voor de Hartenseweg een nieuwe onderbouwing van het genomen besluit moet worden opgesteld, maar het kan haast niets anders of dat besluit wordt een opsomming van kromme redeneringen die tegenargumenten moet voor-komen. Het geldende ruimtelijk beleid blijft namelijk zorgen voor een situatie waarbij er eigenlijk geen restricties zijn voor de realisatie van een woning aan de Hartenseweg. Hoe dan ook: het mag niet zo zijn dat de Raad van State snel weer de besluitvormig van de raad verwerpt. Daarom heeft D66 Renkum in het kader van het opleidingsplan voor de gemeenteraad gepleit voor een spoedcursus ruimtelijke ordening voor alle fracties.