Bestemmingsplan Houtsniplaan 1

Houtsniplaan 1 - Beeld: Gemeente Renkum

In het Verkiezingsprogramma van D66 Renkum staat beschreven
dat Renkum moet bouwen voor starters en dat we doorstroming
willen stimuleren door te bouwen voor ouderen. We willen dat er betaalbaar en gevarieerd wordt gebouwd, zodat alle doelgroepen die staan te springen om woningen worden bediend. Het woningbouwproject aan de Houtsniplaan 1 in Doorwerth slaagt hier wat de fractie van D66 Renkum betreft heel aardig in. Ook de manier waarop de participatie heeft plaatsgevonden vinden wij goed.
 
De meeste projecten in onze gemeente leveren enkele tot tientallen woningen op. Het plan voor de Houtsniplaan levert maar liefst 78 appartementen op op een locatie waar nu geen woningen zijn. Dit alleen al zou voor D66 Renkum een bestemmingsplanwijziging rechtvaardigen. Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot woningen: wij zijn voor! Alles binnen dit project valt binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken en wensen en toch hebben we één kanttekening gemaakt en dat betreft de samenstelling van de 78 woningen. Als de projectontwikkelaar voor iets minder luxewoningen had gekozen op de bovenste etages, was het aantal betaalbare woningen in het project van 50% naar 62% verhoogd en had de gemeente 10 extra gezinnen een woning kunnen bieden.
 
Dit brachten Lennart Santbergen en Fedor Cuppen namens D66 Renkum in tijdens respectievelijk de commissievergadering van 8 november en de raadsvergadering van 23 november. Er werd echter geen meerderheid gevonden om het plan voor de Houtsniplaan hierop nog aan te passen. Omdat het plan verder prima voldeed aan de ruimtelijke- en milieukaders en de inspraak  voor het plan goed is geweest stemden we als fractie uiteindelijk in met het bestemmingsplan ‘Houtsniplaan 1, 2022’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Houtsniplaan 1 Doorwerth’ die beiden werden vastgesteld door de raad.

Houtsniplaan 1 - Beeld: Gemeente Renkum