Lennart Santbergen

Lennart Santbergen - Beeld: Peter van Norden

Een aantal jaar terug ben ik als goed voornemen met de jaarwisseling lid geworden van D66. Voor mij is D66 een partij die de balans tussen alle vormen van vrijheid goed verwoord en een mooie vorm van solidariteit beschrijft. De slogan “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen” kan ik me goed in vinden. D66 is een partij die nuance en complexiteit niet uit de weg gaat en een open dialoog wil houden over lastige kwesties. Een simpel antwoord is er vaak niet namelijk.

  • 38 jaar
  • Renkum
  • Hij/hem

Voor mij zijn de kernwaarden van duurzaamheid en milieu onmiskenbaar verbonden aan de toekomst. Met toekomst bedoel ik zowel de periode ná de huidige bestuurders (>4 jaar) maar ook de periode na ons eigen leven. We moeten namelijk zo ver naar de toekomst kijken, dat ons heden en onze toekomst qua behoeftes mooi gebalanceerd zijn en elkaar niet in de weg zitten. Ik zoek naar de juiste balans tussen nu een goed leven leiden en later alsnog een gezonde omgeving te hebben voor alle mensen (en dieren) op onze aarde. We willen nú huizen bouwen en landbouw bedrijven, maar in de toekomst ook nog een mooie natuur met biodiversiteit overhouden. 

Ik ben als bioloog afgestudeerd. Daarbij heb ik veel geleerd over planten, dieren en milieu, maar in de bredere zin ben ik een systeemdenker geworden door mijn opleiding. In bijna al mijn politieke ideeen en overwegingen komt mijn systeemdenken naar voren. Systeemdenken betekent dat je alle elementen, alle betrokkenen en alle relaties daartussen in samenhang moet zien. Je kunt bijvoorbeeld geen keuze maken over de verplichting van verduurzaming van huizen zonder het sociale vlak te bespreken. Je dient dus meteen de subsidieregels, draagvlak, eerlijke verdeling van lasten en de economische belangen mee te wegen. Dat maakt zaken meteen complex, maar het erkennen van complexiteit is nodig. Daardoor kun je mijns inziens beter beslissingen nemen.

Lievelingsplek in je gemeente

In Renkum heb ik nog veel te leren en te ontdekken. In de zes maanden dat ik hier woon heb ik al veel gewandeld en gezien, maar dankzij corona heb ik nog niet veel van de lokale horeca kunnen ervaren. In mijn eigen dorp Renkum heb ik de visboer en de bakker al regelmatig bezocht, dus hopelijk kan ik in de nabije toekomst ook in de zusterdorpen het centrum eens een bezoekje brengen.

Het Renkums beekdal is voor mij de mooiste plek in de gemeente. De hoogte gradient en de variatie in natuur maakt dit een uniek stukje landschap.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeente Renkum kan zich tussen de grote zustergemeenten Wageningen en Arnhem onderscheiden door de mooie bossen, rustige wijken en goede ontsluiting naar de snelwegen. Wat er wat mij betreft beter kan zijn de faciliteiten in de vorm van gezellige dorpskernen en openbaar vervoer.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Voor de bereikbaarheid van en naar de regio met het OV wil ik me inzetten. Veel huishoudens zijn aangewezen op het aanschaffen van twee auto’s, terwijl we met station Ede-Wageningen een hele goede ontsluiting naar Utrecht hebben. Daarnaast wil ik de komende jaren de sfeer en winkel-mogelijkheden verbeteren in enkele dorpscentra, bijvoorbeeld door de herinrichting van het gemeentehuis in Oosterbeek en een plan tegen de leegstand in Renkum.

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij staat D66 voor de dialoog aangaan en pragmatische oplossingen zoeken, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. De vrijheid bieden voor iedereen om zich te ontplooien op een manier waar hij/zij zich prettig bij voelt. D66 is voor mij een partij die de juiste balans vindt tussen sociaal en liberaal; vrij genoeg om iedereen de kans te geven een beter leven te krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. 

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Homo Deus, door Yuval Noah Harari. Het boek beschrijft de waarschijnlijke toekomst van de mensheid, vanuit een biotechnologische blik. Dus bijvoorbeeld genetische manipulatie van mensen en de macht-concentratie van technologiebedrijven. Het schetst voor mij een perspectief voor ons allen, inclusief de waarschuwingen voor de kanten die we niet op moeten willen gaan qua ontwikkeling.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je daar graag heen?

Kleine muziekfestivals zijn voor mij een fijne tijdsbesteding. Niet zozeer om de muziek de beluisteren, maar om gezellig met vrienden een drankje te doen en bij te kletsen.