Armoedebestrijding

Samen tegen Armoede Beeld: Internet

Door de energiecrisis, de stijgende inflatie en de nasleep van de coronacrisis komen steeds meer inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties klem te zitten door de stijgende kosten. Steeds meer van deze huishoudens staat het financiële water aan de lippen en zij worden daarmee bedreigd door blijvende armoede.
 
In samenwerking met diverse andere fracties heeft D66 Renkum de motie ‘Wachten kan niet meer: pak financiële problemen van huishoudens al in 2022 snel aan’ en de motie ‘Help verenigingen en maatschappelijke organisaties de winter door’ opgesteld en ingebracht tijdens de raadsvergadering van 28 september. Beide moties zijn aangenomen door de raad.