Samenleving

Wij willen voor de Gemeente Oosterhout

  • Een Wethouder voor Geluk die naar nieuwe ontwikkelingen kijkt met de bril: wordt de inwoner hier wel echt gelukkiger van? 
  • Een Week van de Diversiteit benoemen waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. 
  • Sociale betrokkenheid van bewoners in wijken stimuleren. 
  • Dat de focus van ‘moeilijk kind’ naar ‘gezin met een ondersteuningsvraag’ gaat zodat er nog meer in het geheel wordt samengewerkt. 
  • Jongereninitiatieven stimuleren.
  • Ieder park voorzien van uitdagende speeltoestellen
  • Culturele activiteiten laagdrempelig maken. 
  • Ontmoetingsplaatsen in de wijk creëren. 
  • D66 Inloopspreekuur voor inwoners.