Economie

Meedoen in de maatschappij is een grotere voorspeller van geluk dan gezondheid. Ons ideaal is dat de welvaart voor ons allemaal beschikbaar is en er geen mensen langs de zijlijn staan. Dat kan alleen als we zien waarom mensen niet meedoen en bedrijven helpen in hun zoektocht naar goed personeel.

Wij willen voor de gemeente Oosterhout

  • Dat de samenwerking van de gemeente met ondernemers en onderwijs intensiever wordt, voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
  • Met bedrijven in gesprek blijven over de rol van de gemeente als sparring- en samenwerkingspartner.
  • Maatwerk op re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
  • Stimuleren dat bedrijven zoveel mogelijk op bedrijventerreinen vestigen.
  • Vrijkomende bedrijfslocaties in de wijk gebruiken voor woningbouw.