Een veilige plek voor Oekraïners op de vlucht

Nadat Europa vorige week opgeschrokken werd door een oorlog in Oekraïne, moet Nederland zich voorbereiden op de komst van vluchtelingen. Wat D66 Oldambt betreft worden er ook in de gemeente Oldambt vluchtelingen opgevangen. Henriëtte Davelaar, lijsttrekker D66 Oldambt: “Gelukkig zijn er veel burgerinitiatieven om vluchtelingen op te vangen. Maar D66 wil dat ook de gemeente klaar staat voor opvang van vluchtelingen, door bijvoorbeeld leegstaande gebouwen geschikt te maken voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moeten we helpen. Daar staat D66 voor. Oekraïners zijn welkom in Oldambt. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten om deze mensen goed op te vangen.”

Solidair met Oekraïne

Duizenden mensen uit Oekraïne zijn al op de vlucht geslagen. Vaders, moeders, kinderen, opa’s en oma’s. Zij laten huis en haard achter op zoek naar veiligheid. D66 vindt dat er altijd plek moet zijn voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Oekraïners moeten in Nederland een veilige plek kunnen vinden. Door een associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne kunnen Oekraïners met een paspoort de eerste 90 dagen zonder visum in Nederland verblijven. De staatssecretaris heeft al aangekondigd dat deze termijn wordt verlengd. Mensen zonder paspoort kunnen via de IND een visumaanvraag doen.

Veel Oekraïners zullen zelfstandig onderdak vinden. Wanneer dat niet lukt, moet de overheid zorgen voor goede opvang. Dat vraagt iets van ons allemaal. D66 vindt het belangrijk dat we solidair zijn. D66 Kamerlid Anne-Marijke Podt heeft gemeenten ook opgeroepen klaar te staan voor wanneer meer opvang nodig is.

Snel handelen

Volgens D66 ligt er voor Oldambt een belangrijke taak bij de opvang. Davelaar: “D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen. Niet voor niets zeggen we laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat betekent ook in nood dat een overheid je helpt. We roepen daarom de gemeente op om ruimhartig vluchtelingen op te vangen. Gelukkig is de gemeente achter de schermen met een crisisteam bezig met een inventarisatie van panden die geschikt gemaakt kunnen worden voor opvang. En is de eerste locatie bekend waar vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Het City Hotel in Winschoten is direct beschikbaar voor opvang. Helaas zijn niet alle partijen in Oldambt voorstander van het (tijdelijk) opvangen van vluchtelingen. Voor het opvangen van vluchtelingen is samenwerking essentieel. We moeten dit samen doen.”