Lijsttrekker Wim van Wegen in elf boeken

Tijdens de aftrap van de D66-campagne voor de gemeenteraadverkiezingen in Noordoostpolder presenteerde ik als lijsttrekker mijn visie op de samenleving aan de hand van een elftal boeken (en een twaalfde als bonus). Het werd een reis van Darp tot Libanon, waarin een waaier aan onderwerpen aan bod kwamen.

De visie van onze lijsttrekker in elf boeken

De wereld volgens Darp | Frank Westerman
Gezien de actualiteit op het laatste moment uitgekozen in plaats van dat ene hele bekende boek van deze auteur, de Graanrepubliek – dat gerust als één van mijn favoriete boeken kan worden bestempeld. Maar goed, omwille van de gebeurtenissen in Oekraïne toch maar een wissel ingebracht. In De wereld volgens Darp neemt Westerman ons mee naar het laatste decennium van de Koude Oorlog. De Sovjetunie stond tegenover het Westen, zoals Rusland dat nu weer staat na het op schandalige wijze starten van een oorlog met Oekraïne. Voor Westerman begint en eindigt de reis in zijn boek in het Drentse dorp Darp, waar kernwapens lagen opgeslagen. Ik vond dat we ook bij de kick-off van onze verkiezingscampagne hier in Noordoostpolder, hoe lokaal die ook mag zijn, bij de schokkende invasie van het regime-Poetin in Oekraïne stil moesten staan.
 
Wees onzichtbaar | Murat Isik
Dit is een boek dat gaat over hoe belangrijk het is waar je wieg heeft gestaan en welke kansen je krijgt. Met een migratieachtergrond, een moeilijke thuissituatie (met een zeer invloedrijke rol voor de dominante vader des huizes) en discriminatie vindt hoofdrolspeler Metin een hoop obstakels op zijn weg om in de verpauperde Bijlmer van de jaren tachtig zijn weg in onze maatschappij te vinden. Doorzettingsvermogen zal hem uiteindelijk een eind brengen, maar Wees onzichtbaar staat voor mij voor het oog hebben voor de hindernissen waar een deel van onze inwoners mee te maken heeft. Wat mij betreft moet je als overheid beleid maken om een achterstand om te kunnen buigen in een voorsprong.

Rood in Wassenaar | Marjolein Moorman
Nog niet gelezen, maar gekocht omdat ik Klassen heb gezien, de onvolprezen docuserie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Klassen legt een wat mij betreft hele pijnlijke zenuw van onze maatschappij bloot. Een jaar lang dalen de makers neer in de klaslokalen, huiskamers en straten van Amsterdam-Noord, waar een strijd wordt geleverd om elk kind een kans te geven. Auteur Marjolein Moorman heeft als wethouder onderwijs ook een rol in de serie. Als we de situatie vertalen naar die in Noordoostpolder vind ik dat we naar een gedurfder gelijkekansenbeleid moeten, wat ik een betere term vind dan armoedebeleid.

Een nieuw sociaal contract | Pieter Omtzigt
Een leuk boek? Niet echt, maar wel belangrijk. Onze inwoners moeten kunnen vertrouwen op onze overheid. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid. Inwoners en overheid moeten naast elkaar staan, niet tegenover elkaar. Dat is wel een persoonlijke drijfveer van me. Dat dat helaas geen vanzelfsprekendheid is blijkt uit dit boek. Pieter Omtzigt heeft zich vastgebeten in het kinderopvangtoeslagenschandaal – waarbij de overheid vanuit wantrouwen veel inwoners op onrechtmatig en discriminerende werkwijze als fraudeur bestempelde; een stempel waar vervolgens vrijwel niet af te komen blijkt. Op gemeentelijk niveau geldt ook dat de inwoners op de overheid moeten kunnen rekenen. Een goede samenleving bouw je op basis van vertrouwen.
 
Ik, Zlatan! – Zlatan Ibrahimović & David Lagercrantz
Gezien het belang dat ik aan een goede sportinfrastructuur in onze gemeente hecht moest er een boek over voetbal in mijn elftal. Voetbal omdat dit een sport is waar ik zelf ook nauw betrokken bij ben, zowel als bestuurslid als leider van een team. Zlatan Ibrahimović is net als de hoofdrolspeler uit Wees onzichtbaar iemand met een migratieachtergrond, waarbij Zlatan het geluk heeft gehad over een uitzonderlijk talent te beschikken. Dat heeft hem uit een tamelijk uitzichtloze situatie ontworsteld.  Mijn keuze voor een boek over voetbal staat voor het belang dat iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar talenten te benutten, maar ook voor het belang van goede, vitale voetbalverenigingen en andere sportverenigingen en voor het belang van sporten – laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk – in het algemeen.

Het recht van de snelste – Thalia Verkade & Marco te Brömmelstroet
Dit boek gaat over de allesoverheersende rol die auto’s hebben in de manier waarop we onze ruimte inrichten. Voor mij was het een eyeopener. De auto krijgt letterlijk en figuurlijk voorrang, de autolobby is van grote invloed geweest op de manier waarop wij onze fysieke leefomgeving hebben ingericht. Denk hierbij aan de inrichting van straten, steden en daarmee ook van onze samenleving.
Wat mij betreft is het tijd voor een nieuwe benadering van de openbare ruimte in Noordoostpolder, met in de eerste plaats meer oog voor de veiligheid van fietsers en het stimuleren van de fiets als vervoermiddel.

Een klein land met verre uithoeken | Floor Milikowski
Dit boek zou iedereen moeten lezen die in bestuurlijk opzicht aan de knoppen zit. Dat geldt voor mensen uit de Randstad, mensen uit de regio en zeker voor bewindslieden die over onze infrastructuur en bereikbaarheid gaan. Eén van de onderdelen die in het boek naar voren komen is goede bereikbaarheid als voorwaarde om als gebied te kunnen floreren. Floor Milikowski, van huis uit geograaf, signaleert dat in Nederland de kloof tussen centrum en periferie, tussen kansarm en kansrijk, groeit. Milikowski stelt ons de vraag: Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Voor mij is het boek een belangrijke inspiratiebron om me in te blijven zetten voor de Lelylijn.
 
We waren gewaarschuwd – Jaap Tielbeke
Ook een boek dat ik nog moet lezen. Maar het is een beetje het verhaal van Don’t Look Up, de film waarin twee astronomen ontdekken dat onze planeet binnen zes maanden zal getroffen worden door een meteoriet en daarop beginnen aan een mediatour door het land om de bevolking te waarschuwen. Om vervolgens tot de ontdekking te komen dat niemand wakker ligt van het naderende gevaar. De meteorietinslag als metafoor voor het onderwerp van dit boekje: de klimaatcrisis. In het boek We waren gewaarschuwd wordt ons een spiegel voorgehouden die ons confronteert met het feit dat we vijftig jaar geleden (een halve eeuw) al door de Club van Rome werden gewaarschuwd dat onze energieslurpende en vervuilende manier van leven tot catastrofale gevolgen zal leiden als we niet drastisch het roer omgooien. Met de energietransitie als belangrijk onderwerp voor de gemeentepolitiek – het loopt als een rode draad door alle beleidsterrein heen – kan er geen aandacht teveel aan de nut en noodzaak ervan worden besteed. Daarbij moet overigens wel oog zijn voor het werken aan voldoende draagvlak (ruimtelijke inrichting, betaalbaarheid); laten we de energietransitie omarmen met alle kansen die het met zich meebrengt!

Eens ging de zee hier tekeer | Eva Vriend
Ik had natuurlijk voor Het nieuwe land kunnen kiezen, maar ik ga voor dat andere boek van Eva Vriend over dit gebied. Noord-Flevoland wordt gevormd door Noordoostpolder en Urk, twee gemeenten met een totaal verschillende achtergrond. Uit dit boek komt naar voren dat het –eufemisme – niet bepaald zo is dat er sprake was van gelijke kansen voor de ontwikkeling van beide gemeenten. De afgelopen decennia is daar onvoldoende oog voor geweest. Uit dit boek haal ik motivatie om met de blik vooruit de samenwerking tussen Noordoostpolder en Urk te versterken, en daarbij te denken in kansen. Kansen voor onze economie, onze bereikbaarheid, ons onderwijs, onze zorg, onze bestuurskracht en onze toeristische sector.

Cornelis Lely | Cees Banning
Zonder Cornelis Lely hadden wij hier nu niet deze bijeenkomst gehad. Zonder hem hadden wij hier niet geleefd. Een man met een ongekende hoeveelheid visie. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van onze geschiedenis, van de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder en Flevoland. We hebben als gemeente een jonge geschiedenis, die we tóch moeten koesteren. Ik wil me er hard voor maken dat we zuinig omspringen met ons erfgoed, dat kan worden beschouwd als het erfgoed van Cornelis Lely. En uiteraard inspireert Lely me ook bij mijn inspanningen voor de realisatie van de naar hem vernoemde spoorverbinding: de Lelylijn.

Mansholt | Johan van Merriënboer
Als politieke partij in NOP kun je niet om de landbouw heen. Hoe willen we met de landbouw omgaan, hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Sicco Mansholt, nota bene een PvdA’er, geldt als de grondlegger van de landbouw zoals die zich na de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft ontwikkeld. Het moest allemaal groot, groter, grootst. Ongelimiteerde groei bleek echter hard te botsen met ons milieu. Biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving, daar hoort een duurzame ommezwaai in de landbouw bij. Dat zag Mansholt op latere leeftijd ook in, maar de schade was toen al groot. Wat mij betreft wordt Noordoostpolder de Nederlandse en wereldwijde koploper op het gebied van innovatieve, duurzame landbouw: pionieren met nieuwe perspectieven!

BONUS: Beiroet | Merijn Tol
Als uitsmijter een kookboek, Beiroet, met als ondertitel ‘Verhalen en recepten uit een mediterrane stad’. Beiroet is de hoofdstad van het mooiste en meest bijzondere land waar ik ooit geweest ben: Libanon. En laat de Libanese keuken nou ook nog eens verrukkelijk zijn, wat mij betreft het lekkerste eten dat er is. Hoe mooi zou het zijn als Emmeloord een Libanees restaurant krijgt? Helaas is Libanon op gebied van democratie en bestuur een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet. Corruptie van ongekende omvang heeft dit fantastische land in het Midden-Oosten aan de rand van de afgang gebracht, of er eigenlijk al in gekieperd. Het maakt je ervan bewust hoe bevoorrecht wij in Nederland zijn met ons politieke en bestuurlijke stelsel. Zeker, die is verre van volmaakt (zoals we de laatste jaren in bepaalde dossiers – toeslagenaffaire, gaswinning en bijbehorende aardbevingsproblematiek Groningen wel hebben kunnen zien) maar er gaat vooral ook heel veel goed. Ook in Noordoostpolder wil ik laten zien dat democratie werkt, met oog voor de belangen van onze inwoners en bedrijven!

Beeld: Klaas Quist (Politiek527)