D66 presenteert visie Nederland, Regioland

D66 wil meer oog hebben voor de verschillen tussen stad, regio en platteland. Wij worden weleens een stadspartij genoemd. Ja, wij hebben stevige wortels in stedelijke gebieden. Maar wij koesteren ook de kracht van onze regio’s en de verscheidenheid van Nederland. Dat verdient meer aandacht.

Nederland is een dichtbevolkt land met bijna 18 miljoen inwoners. Wie van een grote afstand vluchtig kijkt, zou zomaar het beeld kunnen krijgen van een stadstaat. Wie beter kijkt én beter weet, kent Nederland als land van sterke steden, maar ook van rijke regio’s. Een land met grote verschillen tussen steden en regio’s en tussen regio’s onderling. Verschillen in kracht, verschillen in kansen, verschillen in problemen. Mensen ervaren die verschillen dikwijls als een kloof tussen stad en platteland, of tussen regio’s onderling.

D66 wil meer oog hebben voor die verschillen. Wij worden weleens een stadspartij genoemd. Ja, wij hebben stevige wortels in stedelijke gebieden. Maar wij koesteren ook de kracht van onze regio’s en de verscheidenheid van Nederland. Dat verdient meer aandacht. En daar hoort bij dat de politiek erkent dat we met brede landelijke oplossingen soms te makkelijk voorbijgaan aan de verschillen in de regio’s. Wij erkennen dat. En we willen daarmee aan de slag.

D66 Noordoostpolder heeft actief meegewerkt aan het tot stand komen van een visie op de verdere ontwikkeling van regio’s zoals de onze. De spiksplinternieuwe regiovisie lees je hier.