Jan de Boer

Beeld: Pim van der Maden

Ik ben Jan de Boer (52), getrouwd met Angela en samen hebben we 4 kinderen die inmiddels uitwonend zijn. Ik het dagelijks leven ben ik als marine officier werkzaam op de School voor Maritieme Vorming en Bedrijfsvoering Onderwijs in de functie van Hoofd Plannen.
Als burgerraadslid van D66 heb ik de afgelopen 4 jaar ervaren als een boeiend leerproces waarin ik mij heb kunnen ontwikkelen op het gebied van politieke kennis en vaardigheden.
Deze kennis en vaardigheden vormen voor mij een goede basis om een volgende stap te kunnen maken om als gemeenteraadslid een waarde-en betekenisvolle manier het gedachtengoed van D66 binnen de lokale politiek te kunnen uitdragen.

Mijn intrinsieke motivatie om mij in te zetten voor de inwoners van Noordoostpolder haal ik uit het samen met de fractie bereiken van doelstellingen waar D66 voor staat en die direct de belangen van de inwoners van Noordoostpolder dienen. We kunnen meer bereiken voor Noordoospolder als we onze gemeenteraadszetel kunnen uitbreiden naar meer zetels in de raad. Ik heb het gevoel dat nu de tijd daar ook rijp voor is!

Ik wil mij de komende jaren sterk maken om het progressieve sociaal liberale geluid van D66 door te laten klinken in de oplossingen voor de complexe politieke vraagstukken waarmee we te maken krijgen vooral op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en mobiliteit!