Energietransitie vergt haventransitie

D66 Noord-Holland bracht een bezoek aan de Port-of-Den-Helder op maandag 13 maart. De energietransitie biedt grote kansen voor de havens in Noord-Holland. Het werkbezoek gaf veel inzicht in de huidige situatie. Het is nu nodig om daarin keuzes te maken.
Amélie Strens, Emre Kanik en Sijmen Mülder spraken met Jacoba Bolderheij en Kees Turnhout. Ook fractievoorzitter Stefan Milatz van D66 Den Helder was er bij.

Port of Den Helder

Den Helder is niet alleen een goed gelegen zeehaven, maar ook een kennishaven en luchthaven, die economisch kan omschakelen van bedrijvigheid in de fossiele industrie naar duurzame energie. Er worden nu in hoog tempo windparken aangelegd in de Noordzee.
De haven van Den Helder kan optimaal onderhoud en logistieke ondersteuning bieden voor deze nieuwe “windmarkt” volgens Turnhout: “Den Helder is goed in positie voor de energietransitie”.

Beeld: MVisscher

Duurzame energie

In de toekomst zijn de havens het aanlandingspunt waar elektriciteit (van wind op zee) wordt omgezet in groene waterstof. Er moet daarom worden gewerkt aan ruimte voor waterstofproductie, opslag en netwerken om elektriciteit en waterstof te transporteren naar andere gebieden. Dit biedt kans om binnen Europa een leidende rol te pakken.
Deze ontwikkelingen vergen dat de (beperkte) ruimte in de havengebieden geoptimaliseerd wordt en aangepast aan de nieuwe activiteiten.

Rol van de provincie

Fractievoorzitter Amélie Strens: “De provincie heeft als ruimtelijke regisseur een belangrijke regierol in de toekomstige ontwikkeling van Den Helder. D66 wil dat de provincie actief de belangen van de energietransitie in dit gebied bewaakt en ervoor zorgt dat de regio daar economisch van meeprofiteert. Er moeten nu keuzes gemaakt worden om de infrastructuur klaar te zetten voor de transitie naar duurzame energie.”

Beeld: ConnyvS

Tijd voor actie

De Noord-Hollandse havens worden getransformeerd van fossiele havens naar groene havens waarin duurzame energie wordt opgewekt en grondstoffen worden gerecycled. De havens van IJmuiden en Den Helder kunnen de waterstofhub van Europa worden. In het maritiem cluster werken Koninklijke Marine, gemeente Den Helder en provincie samen aan een gebiedsvisie. D66 wil dat de provincie hier een actieve trekkende rol gaat spelen met als doel om jarenlang durende discussie te doorbreken. Het is nu tijd voor actie.

Beeld: ConnyvS