Vragen over zeespiegelstijging en nieuwe KNMI klimaatscenario’s

Recent verschenen er 2 rapport van de rijksoverheid en van het KNMI die impact hebben op het beleid van de provincie op bijna alle terreinen. De fractie van D66 heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

Zeespiegelstijging en nieuwe klimaatscenario’s

In korte tijd achter elkaar zijn er recent twee Nederlandse rapporten over de klimaatverandering verschenen:

Vragen over de toekomst

Beide rapportages geven een beeld van welke veranderingen er in de toekomst gaan plaatsvinden en welke voorbereidingen wij kunnen treffen om Nederland voor toekomstige generaties bewoonbaar te houden. De te nemen maatregelen gaan veel geld en inspanningen kosten, dus ook bestuurlijk moeten we ons daarop voorbereiden.
De D66 fractie vraagt zich af hoe de provincie met deze nieuwe informatie om moet gaan. Emre Kanik heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om inzicht te krijgen hoe ons beleid tijdig aangepast kan worden.

De vragen zijn beantwoord op 13 februari 2024.

Beeld: ConnyvS