Archeologievereniging roept provincie op tot meer burgerparticipatie bij erfgoedbehoud

De Nederlandse Archeologievereniging (ANW) heeft de provincie verzocht meer aandacht te besteden aan de burgerparticipatie omtrent archeologie en cultureel erfgoed. Naar aanleiding van dit verzoek heeft D66-Statenlid Nina Sophie Vroom de zorgen aangekaart tijdens de PS-vergadering van 12 juni door mondelinge vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Verdrag van Faro

Het is belangrijk dat het bewustzijn over de waarde van cultureel erfgoed niet verloren gaat. De afspraken die in het verdrag van Faro zijn gemaakt zijn belangrijk om na te leven. D66 is groot voorstander van meerstemmigheid, co-creatie, burgerinitiatief en burgerexpertise in de erfgoedzorg, waarden die ook in dit verdrag centraal staan. Onze gezamenlijke geschiedenis maakt ons immers tot wie we nu zijn, en door co-creatie participeren burgers zelf in erfgoed.

Verzoek van AWN

Onlangs heeft de Provinciale Staten van Noord-Holland twee brieven gekregen van de Nederlandse Archeologievereniging (AWN). Zij maken zich onder meer zorgen over de uitvoering van de gemeentelijke verantwoordelijkheid om archeologisch erfgoed in hun gebied te beschermen en over de daadwerkelijke burgerparticipatie die plaatsvindt, mede gezien de opmaat naar ratificatie van het verdrag van Faro.  

Vragen

Naar aanleiding van deze zorgen heeft de fractie D66 Noord-Holland vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. Nina Sophie Vroom vroeg tijdens de PS-vergadering van 12 juni om inhoudelijke verduidelijking over hoe er nu wordt omgegaan met het burgerparticipatie en de inzet en rol van het Steunpunt.  
Rosan Kocken, statenlid namens GroenLinks en gedeputeerde heeft namens het college de vragen beantwoord en meer verduidelijking gegeven over de rol van het Steunpunt in de burgerparticipatie. De gedeputeerde wil ook in gesprek te gaan met de AWN voor een verdere toelichting en uitwisseling van gedachten hierover.  

Link naar de opname van mondeling vragen stellen en beantwoorden:
Agendapunt 11

Nina Sophie Vroom - Beeld: Kanik Fotografie