Meer geld nodig voor recreatiegebieden 

De D66 fractie is enthousiast over de ambities en plannen van de recreatieschappen van Noord-Holland: aandacht voor natuurbehoud, biodiversiteit, sporten, festivals en participatie. Deze zijn begin juli in de provinciale commissie besproken. Het groeiende tekort aan ruimte om te ontspannen, in welke vorm dan ook, baart D66 echter wel zorgen.  

Uitstel van nieuwe projecten

Uit de financiële stukken van de recreatieschappen blijkt dat er de komende jaren extra geld nodig is en er nu al nauwelijks geld is voor nieuwe projecten. D66 vindt het heel jammer als projecten die geen geld opleveren worden uitgesteld. Bijvoorbeeld de aanleg van fiets- en skatepaden in Spaarnwoude. Het college kon in de commissievergadering van 19 juni de zorg niet wegnemen dat dergelijke projecten, die bijdragen aan de provinciale doelen, niet gaan vertragen. 

Ruimte voor recreatie is nodig

D66 woordvoerder Nina Sophie Vroom heeft grote zorgen over hoe de deuk, die de corona-periode in de financiën van de recreatieschappen geslagen heeft, hersteld kan worden: “De plek voor mensen om te ontspannen, te wandelen, te dansen of te sporten moet echt beschikbaar blijven en in goede staat. In een tijd waar onderhoud en aanleg steeds meer geld kost moeten we zoeken naar manieren om te blijven investeren in die prachtige plekken die Noord-Holland rijk is. Uit onderzoek blijkt dat we al weinig recreatieruimte hebben. Dit gepaard met de woningbouw opgaves en de bouw ambities, waardoor er steeds meer inwoners zullen zijn, maken het nog belangrijker dan ooit.” 

Beeld: ConnyvS

Hoe houden we ze mooi en toegankelijk?

Er is recent onderzoek gedaan door onze voormalig gedeputeerde met de conclusie dat er in de toekomst echt meer geld nodig is voor de recreatieschappen: “Het genereren van nieuwe inkomsten legt vaak meer druk op de natuur, en betaald parkeren beperkt de toegankelijkheid voor iedereen.”  Verhoging van de participantenbijdrage zal in veel democratische organen overwogen moeten worden, anders worden de reserves van de recreatieschappen verder aangesproken. Dat komt bij de begrotingsbehandeling in het najaar zeker ter sprake. 
De hoop van D66 was gevestigd op het nieuwe coalitieakkoord van BBB, VVD, GL en PvdA. Daarin lijkt echter niet meer geld vrijgemaakt voor de recreatieschappen.  

Waalenburg - Beeld: ConnyvS