Weblog: Meer ruimte nodig voor recreatie

Recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving zijn belangrijk. Het biedt bewoners en bezoekers de mogelijkheid om te bewegen in de buitenlucht, het Noord-Hollandse landschap te ontdekken en te ontspannen. Onze Gedeputeerde recreatie & toerisme Ilse Zaal publiceerde op 13 juni een weblog hierover.

Recreatiegebieden nu al vol

Gelukkig weten steeds meer mensen de stranden, het bos, de duinen en de recreatiegebieden te vinden. Ik juich dat toe, maar tegelijkertijd is deze trend ook aanleiding om goed met elkaar te kijken naar de toekomst van de recreatieve ruimte in onze provincie. Recent onderzoek in opdracht van de provincie laat zien dat er nu al onvoldoende ruimte is en dat dit tekort de komende jaren flink zal toenemen. 

Vrijetijdsactiviteiten

Het aantal inwoners in Noord-Holland groeit naar verwachting van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. Dat is een stijging van ongeveer 500.000 inwoners. Bovenop de jaarlijkse 114 miljoen vrijetijdsactiviteiten in 2018, verwachten we voor 2030 nog 43 miljoen extra vrijetijdsactiviteiten per jaar in de provincie, waarvan minimaal 10 miljoen buitenrecreatie-activiteiten en 10 miljoen sportieve activiteiten (ook deels in het groen). 
Ook het aantal toeristische overnachtingen (binnenlands en buitenlands) neemt naar verwachting toe met 33%, dat is een stijging van bijna 17,2 miljoen. Hierdoor wordt de vraag naar groene recreatieruimte groter en neemt de recreatieve druk toe.
De uitkomsten van het onderzoek komen niet geheel als een verrassing. De verwachte toename van de behoefte aan voorzieningen voor recreatie en toerisme in Noord-Holland was voor de provincie al reden om voor het eerst sinds lange tijd een Visie recreatie en toerisme te maken. Hierin bekijken wij recreatie en toerisme in samenhang en willen wij de sector, inclusief regionale en lokale partijen die werken aan recreatie en toerisme, nog meer ondersteunen en versterken. En wij vinden het belangrijk om de toegevoegde waarde van recreatie en toerisme voor het welzijn en de welvaart van de Noord-Hollanders te vergroten.

Prominente plek

Wat het onderzoek mij vertelt is dat het nog urgenter is om snel actie te ondernemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ruimte voor recreatie een meer prominente plek zou moeten krijgen in plannen die worden opgesteld voor ruimtelijke ontwikkeling, het versterken van de natuur en regionale economie.
Daarnaast wil ik de bestaande overleggen nog beter benutten: zijn er kansen die we snel kunnen verzilveren? Waar zien we mogelijkheden voor de lange termijn? Welke knelpunten moeten we oplossen? Hoe zorgen we voor nog betere spreiding van recreanten over de provincie zodat drukke plekken rustiger worden en onontdekte parels meer bezoekers kunnen verwelkomen? En, heel belangrijk, hoe geven we alle vormen van recreatie de ruimte: van wandelen en vogels kijken tot dansen op een festival? 

In gesprek met de sector en overheden

De provincie heeft een toppositie op het gebied van dagbezoek, overnachtingen en watersport en deze positie willen we natuurlijk behouden. Daarom wil ik nog dit jaar de gesprekken met gemeenten, terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties intensiveren. Ruimte voor recreatie móet hoger op de agenda komen. Dit is belangrijk voor onze inwoners en bezoekers maar ook voor de ruim 150.000 mensen die werken in recreatie en toerisme.