D66 wil ook in Haarlem de “plastic soup” opruimen 

Voorstel van D66 in Provinciale Staten in Noord-Holland

Minder afval in de natuur

Er wordt de laatste jaren ontzettend veel gedaan aan het voorkomen van afval in de natuur. Recent nog werd er statiegeld op plastic flesjes en blikjes ingevoerd.  Prima dat hier nu echt aandacht aan besteed wordt.

Plastic uit het Spaarne

Om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop watervervuiling door plastic in Haarlem bestreden wordt, is de fractie een aantal weken geleden een middag mee gaan varen op het Spaarne met De Pinguïn Haarlem om plastic uit het Spaarne te verwijderen. Deze initiatieven en bewustwordingscampagnes zoals ‘Zwerfafval, natuurlijk raap je ook iets op’ dragen een mooi steentje bij aan het verkrijgen van schoner water. Het is alleen nog niet genoeg. Jaarlijks komt er nog 8,7 miljoen ton plastic in zee, 80% daarvan komt uit het binnenland. Dat wordt verplaatst door de wind en waterwegen. 

Beeld: D66

Bubble barrier

D66 is dan ook erg blij met het burgerinitiatief van SUPmission. Na overweldigend succes in Katwijk en Amsterdam, willen zij een bubble barrier in het Spaarne in Haarlem plaatsen. Inmiddels ligt er al twee jaar de helft van het aankoopbedrag van de bubble barrier bij een donateur op de plank te wachten. De rest willen ze met crowdfunding ophalen. Maar voordat het zo ver is, dient er eerst een vooronderzoek gedaan te worden naar onder meer: Hoe regelen we de exploitatie, waar halen we de stroom vandaan?

Bubble Barrier - Beeld: thegreatbubblebarrier.com

Vooronderzoek

De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben al geld toegezegd voor het vooronderzoek. Vanuit de provincie is er al ambtelijke betrokkenheid. D66 wil graag dat de provincie ook een bijdrage gaat leveren aan dit onderzoek. 
Daarom heeft Sijmen Mülder samen met de PvdD een voorstel ingediend op 30 mei in Provinciale Staten van Noord-Holland. De motie is aangehouden na een toezegging van het college om dit op te volgen en er in een commissievergadering snel op terug te komen.

Update 26 juni

Vandaag is bekend geworden dat de provincie bereid is om de resterende €9.000 bij te dragen. De gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland hadden eerder al bekend gemaakt geld voor het vooronderzoek ter beschikking te stellen.

D66 Noord-Holland is blij dat dankzij onze motie het vooronderzoek kan starten. De initiatiefnemers van SUPmission zijn al ruim twee jaar aan de slag met dit initiatief.

Lees de brief van GS aan PS met de aanpak van de provincie op dit onderwerp: Memo aangehouden Motie vreemd plastic soup afremmen GBB.pdf