Provincie zet met ‘Agenda Schone en Slimme Logistiek’ vol in op verduurzaming sector

In de uitdaging om een klimaatneutrale economie te realiseren, heeft de logistieke sector een belangrijk aandeel. D66 Noord-Holland heeft de afgelopen jaren meermaals het belang van duurzamer transport in de provincie Noord-Holland benadrukt. Maandag stond de ‘Agenda Schone en Slimme logistiek’ op de agenda van de Provinciale Staten. Kortom, een belangrijk meetpunt in de voortgang naar duurzame logistiek in de provincie.

Belangrijk
puzzelstuk

De ‘Agenda Schone en Slimme logistiek’ stond in september 2021 al op de agenda van die commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid. De agenda is een belangrijk puzzelstuk in de klimaatambities van de Provincie Noord-Holland. Om deze ambities te realiseren moeten logistieke oplossingen niet alleen schoner, maar ook slimmer. Op deze manier zijn er minder vervoersbewegingen nodig, waardoor enerzijds uitstoot wordt teruggedrongen, anderzijds doorstroming op de weg verbeterd.

Oplossingen
over water

Oplossingen over water spelen hierin een belangrijke rol. Een punt dat in de commissie al werd meegegeven door woordvoerder Marcel Steeman, maar in de finale versie van de agenda duidelijk een belangrijke rol speelt. Steeman complimenteerde zodoende de gedeputeerde en het ambtelijk apparaat: ‘Meer vervoer over water scheelt gewoon vrachtwagens op de weg en de ambitie die D66 daar al jarenlang op toont herkennen wij in deze agenda helemaal terug’.

Bespaar asfalt in
schaarse ruimte

Steeman toonde zich tevreden met de Agenda Schone en Slimme Logistiek. De ambities van D66 komen terug en de provincie pakt haar regierol duidelijk op, gelet op de schaarse ruimte in Noord-Holland. ‘Aan de Provincie Noord-Holland de taak om een rol te pakken die de ruimte zoekt voor transport, maar ook slim omgaat met die ruimte. Elke meter asfalt die bespaard kan worden, moet je besparen. Deze agenda zet daar vol op in’, aldus Steeman. De Agenda Schone en Slimme mobiliteit werd overtuigend aangenomen door de Provinciale Staten.