Nieuwe fractie geïnstalleerd!

Op 29 maart zijn er vier D66-ers geïnstalleerd als Statenlid voor Noord-Holland: Amélie Strens, Emre Kanik, Laurien Berkvens en Sijmen Mülder. Er staat weer een iets kleiner, maar stevig team om de ambities van D66 in Noord-Holland na te jagen.

Fractie D66NH - Beeld: ConnyvS

Duidingsdebat

Na installatie van de nieuwe 55 Statenleden op 29 maart 2023 had fractievoorzitter Amélie Strens de volgende inbreng in het duidingsdebat.

Allereerst zou ik graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om de nieuwe partijen van harte te feliciteren met hun verkiezingsuitslag en welkom te heten in onze Staten. Ingrid, Mike en jullie fracties heel veel succes. Ook de andere winnaars, JA21, PvdD, 50+ gefeliciteerd! Aan de andere nieuwe PS leden, hartelijk welkom en aan de oude bekenden, welkom terug! Allereerst zou ik graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om de nieuwe partijen van harte te feliciteren met hun verkiezingsuitslag en welkom te heten in onze Staten. Ingrid, Mike en jullie fracties heel veel succes. Ook aan de andere nieuwe PS leden, hartelijk welkom en aan de oude bekenden, welkom terug!  

D66 is de verkiezingen ingegaan met een duidelijke boodschap: we moeten vooruit. De tijd dat we lastige keuzes vooruit konden schuiven is wat ons betreft voorbij. Onze economie dreigt tot stilstand te komen, de vele Noord-Hollanders die op zoek zijn naar een woning kunnen we niet in de kou laten staan. Ook ons klimaat en onze natuur vragen NU actie. De manier waarop we die vooruitgang boeken is uiteraard bespreekbaar, de noodzaak en urgentie ervan staat wat ons betreft niet ter discussie. Wij danken onze kiezers, het is mooi dat dit geluid door onze hen is gehoord en we hier vanavond met 4 Statenleden geïnstalleerd zijn.

De verkiezingsuitslag laat zien dat de nieuwkomers hebben gewonnen. De traditionele partijen van links tot rechts, met uitzondering van de PvdA, hebben ingeleverd. 
Onze inwoners zijn gebaat met een stabiel en daadkrachtig bestuur, waarin iedere stem zich vertegenwoordigd voelt. Ook vragen de grote uitdagingen waar we in onze provincie voor staan dat we oplossingen, afspraken en beleid maken mét onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Plannen en beleidsdoelen op papier zijn belangrijk, maar concrete en zichtbare gedragen resultaten is waar het uiteindelijk om gaat.