D66 stelt vragen over kasteelbiotoop Brederode

De commissie ruimte, wonen en klimaat (RWK) ontving op 16 augustus 2022 een brief van de Brederode Coalitie met een plan voor de omgeving van de ruïne van Brederode. Hier vindt men de resten van het 13e-eeuwse Kasteel Brederode. De Brederode coalitie zijn 15 partijen die de cultuur- en natuurbeleving van de directe omgeving van de kasteelruïne willen behouden voor de toekomst.

Bijzonder
Provinciaal landschap

Op een bijeenkomst op 30 september hebben zij hun plannen gepresenteerd aan raadsleden en Statenleden. Zij vragen de gemeenteraad en de Staten om terughoudendheid voor stedelijke ontwikkelingen in dit gebied en behoud van de zichtlijnen.

Dit is niet de eerste keer dat de omgeving van de ruïne van Brederode besproken wordt in Provinciale Staten. 
Nieuwe verstedelijkingsplannen zijn de aanleiding voor Sijmen Mülder van D66 en Remine Alberts van de SP om schriftelijke vragen te stellen over de ruimtelijke bescherming van de kasteelbiotoop in het bijzonder provinciaal landschap (BPL).

Het college heeft de vragen op 11 augustus beantwoord. De antwoorden zijn via deze link te downloaden.

Beeld: ConnyvS