Verstrekking geldlening Eindhoven Airport

Beeld: EINDHOVEN AIRPORT

Kennis- en innovatieregio

Voorzitter,

Eindhoven Airport is een belangrijke toegangsweg naar onze regio als toonaangevende kennis- en innovatieregio in Europa. Desondanks mist het vliegveld deze uitstraling. Zoals we in onze wegen investeren en onderhouden moeten we dit ook doen bij de Eindhoven Airport.

Kwalitatieve investering

D66 snapt dat Eindhoven Airport voldoende financiering nodig heeft om de geplande investeringen te kunnen doen en daarom een beroep doet op PS. Onze fractie ziet geen bezwaar tegen een lening vanuit de immunisatie portefeuille hiervoor.

Want, het gaat hier niet om een kwantitatieve, maar een kwalitatieve investering. M.a.w. het zal dus niet moeten leiden tot meer vluchten. We gaan ervan uit dat dat ook niet zou kunnen immers, volgens het advies van Pieter van Geel, moet er een geluidsreductie worden gerealiseerd van 30% tot 2030.

Vluchtbewegingen

Desondanks moeten we wel aandacht besteden aan het beeld dat  hierbij zou kunnen ontstaan. Dus behalve het argument vanuit het advies van Pieter van Geel m.b.t. de geluidsreductie, wil D66 graag van GS weten wat voor garantie we kunnen krijgen dat er zeker geen groei zal zijn in aantallen vluchtbewegingen in de toekomst?

Zorgen

Daarnaast deelt D66 toch ook de zorgen dat de luchthaven Eindhoven nog niet over een vereiste vergunning beschikt op grond van de wet Natuurbescherming. Hoewel wij hopen dat die vergunning wordt verleend, heeft onze fractie wel behoefte aan meer uitleg over de gevolgen van als dat niet gebeurt. Krijgen we ons geld dan weer volledig terug? Zo ja, hoe gaat dat plaatsvinden? Kan de gedeputeerde ons nadere toelichting hierop geven?
 
Tot zover!