Bettine van Boxel

Bettine van Boxel - Beeld: D66 Noord-Brabant

Introductie

  • 56 jaar
  • Oss
  • Oss
  • Zij/haar

Bettine begon als steunfractielid voor D66 Oss. Al snel volgde de provincie. Nu zet zij zich in voor een gezond Brabant om door te geven aan volgende generaties. Ook maakt zij zich hard voor een sterke cultuursector en is het haar droom dat onderwijs, overheid en ondernemingen elkaar versterken. En, last but not least, moet Brabant natuurlijk ook financieel gezond blijven.

Motivatie

Mijn motivatie om politiek actief te worden ligt niet zozeer op het provinciale vlak, maar heeft mij wel over de streep getrokken om politiek actief te worden in de steunfractie van de gemeente Oss. Het was op de bijeenkomst in 2018 over landschapsbeheer, waar het mij opnieuw duidelijk werd wat een mooie provincie Brabant is. Als geboren en getogen Brabantse gaf dit mij het trotse Brabantse gevoel, maar ook het besef dat we zuinig moeten zijn op deze provincie.

Waar bedrijven moeite hebben om personeel te vinden, zijn er kinderen die de weg niet kunnen vinden naar een goede opleiding. Het aantal kinderen dat onder de armoedegrens opgroeit is onacceptabel en mijn overtuiging is dat onderwijs de enige mogelijkheid is om uit die armoede te komen. Alle kinderen verdienen een goede toekomst. Beroepen zullen sterk veranderen. Onderwijs, overheid en ondernemingen dienen elkaar te versterken. Samenwerken is daarbij van het grootste belang. Inzet mag beloond worden, maar we moeten er wel voor zorgen dat welvaart zoals onderwijs, zorg en veiligheid voor iedereen bereikbaar is. Mensen die de kansen om wat voor reden dan ook niet kunnen pakken, mogen we niet uit het oog verliezen en moeten altijd een helpende hand krijgen!

Lievelingsplek in Noord-Brabant

Oss, hier woon en werk ik met heel veel plezier. Het is een hele fijne omgeving om te fietsen en te wandelen, er is bos, heide en natuurlijk de Maas. En er wordt op cultureel gebied veel georganiseerd.

Welke kansen zie jij voor de provincie?

Economisch gaat het goed met de provincie, maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de ruimte die we hebben goed in te vullen. Als we dat op een goede manier doen en de kennis die we in onze provincie hebben goed inzetten, dan kunnen we de economische groei maar ook het behoud van natuur realiseren. En dat komt alle Brabanders ten goede.

Wat zijn drie zaken die jij als Statenlid wil veranderen?

  • Een gezond Brabant doorgeven aan de volgende generaties.
  • Maximaal ondersteunen van de Brabantse cultuursector.
  • Brabant financieel gezond houden door het controleren van de financiën van de provincie.

Wat betekent D66 voor jou?

  • D66 is de partij van gelijke kansen. In de wijk waar ik opgroeide leeft nu 25% van de kinderen onder de armoedegrens. Onderwijs en gelijke kansen zijn de enige manier om uit die armoede komen.
  • Verduurzaming zien als kans.
  • Verantwoording nemen en met elkaar het gesprek aan gaan. Ook als het moeilijk is.

Wat is je favoriete boek?

Dat zijn er veel: Het laatste boek wat ik aan mijn boekenkast heb aangevuld is van Eva Jinek, Droom groot. Mooie interviews met verschillende bekende vrouwen, over de weg die zij hebben afgelegd en welke tegenslagen er overwonnen zijn.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

Niet mijn laatste event, maar wel een eerste na de lockdown:
Het was weer heel fijn om na de lockdown naar het theater te gaan, naar een voorstelling van Herman van Veen. Ik heb toen in een bijdrage op een Statendag de wens uitgesproken dat de cultuursector net zo elastisch zou zijn als de benen van Herman van Veen.