Geldlening Eindhoven Airport

Beeld: EINDHOVEN AIRPORT

Spreektekst

Voorzitter,

Zonder te investeren in kwaliteit van ons leven en middelen kunnen we niet bouwen in een duurzame toekomst voor onze regio.

Kwalitatief investeren

Eindhoven Airport is een van de belangrijkste toegangswegen naar onze regio als toonaangevende kennis- en innovatieregio in Europa. Desondanks mist de luchthaven deze uitstraling. Zoals we in onze wegen investeren en onderhouden moeten we dit ook doen bij Eindhoven Airport. Het gaat dus niet om een kwantitatieve maar kwalitatieve investering. Met andere woorden: het zal niet leiden tot meer vluchten. Dat zou ook niet kunnen want, conform het advies van Pieter van Geel moet een geluidsreductie worden gerealiseerd van 30% tot 2030.

Meer ruimte, rust en schone lucht

Een luchthaven waar de dienstverlening aan de passagier kwalitatief verbetert, zorgt ervoor dat de vluchten op een goed gestructureerde manier lopen. Hierdoor ontstaat minder drukte, zowel binnen als buiten de luchthaven. Een betere infrastructuur en uitstraling van de luchthaven moeten meer rust in het verkeer en meer ruimte kunnen bieden aan de passagiers, maar ook voor de omwonenden. Hoe minder verkeersdrukte, hoe meer schone lucht er in die omgeving zou moeten zijn op den duur. Onze fractie wil graag weten of dat ook uiteindelijk ook zo is. Kan de Gedeputeerde ons daar meer informatie over verstrekken?

Voorzitter,

Op basis van hierboven genoemde redenen zal onze fractie geen bezwaar hebben tegen het verstrekken van een lening van 55 miljoen, vanuit de immunisatie portefeuille, aan Eindhoven Airport met een marktconforme rente.

Tot zover,

Suat Kutlu