Wat heeft D66 Middelburg bereikt?

De fractie nam initiatieven, iedere maand opnieuw , door moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Met steun van andere partijen leverden die initiatieven op:

Zorg

 • Middelburgers kunnen zich bij zorgvragen laten ondersteunen door onafhankelijke clientondersteuners
 • Middelburg gaat uitvoering van WMO in eigen hand houden, daarmee méér geld voor zorg, minder geld voor bureaucratie

Milieu/Klimaat

 • In Middelburg wordt Energietransitie/Klimaatadaptatie een Strategisch project
 • Middelburg sluit zich aan bij het Schone Lucht Akkoord
 • Schoolpleinen worden vergroend
 • Koepoortlaantje Molenwaterpak blijft fietspad in het groen
 • Extra subsidie Repaircafé Middelburg
 • Op gemeentegrond kun je eigen geveltuintje realiseren

Cultuur

 • Extra financiële ondersteuning stichting De Oostkerk en Speelhof Hoogerzael
 • Introductiefestival studenten

Bestuur

 • De Gemeente voert beleid op basis van inclusiviteit (mensenrechten)
 • Kartrekker betere bestuurscultuur
 • Kartrekker Jongeren & Politiek