7. Middelburg cultuurstad

In 2018 sprak de gemeenteraad van Middelburg de ambitie uit om in 2033 een gooi te doen naar de titel culturele hoofdstad van Europa. Een initiatief van de Europese Unie om de culturele waarden van steden en de landen, waarin zij zijn gelegen, aan de wereld te laten zien. Die ambitie uitspreken is leuk maar dan moet je er ook wat voor doen! De afgelopen periode heeft de kaasschaaf geregeerd in het Middelburgse cultuurleven. Van culturele instellingen wordt verwacht dat ze met minder middelen hetzelfde blijven doen. De druk op deze instellingen neemt dan ook ieder jaar toe. Cultuur en de aanwezigheid van maatschappelijke organisaties zijn essentieel voor een leefbare omgeving. Ze zijn het vehikel dat leven en reuring in een samenleving brengt.

De waarde van cultuur

D66 Middelburg ziet de positieve effecten van een stad die rijk is aan cultuur en die beschikt over organisaties die middenin de maatschappij staan. Wij snappen de waarde van cultuur en begrijpen dat die veel verder gaat dan een mooi schilderij, een maf standbeeld of een tof festival. Zij speelt een rol in de fysieke, mentale en sociale gezondheid van een stad en haar inwoners. D66 stelt die rol centraal in de komende periode en wil deze gaan versterken.

Financiering

D66 wil dat het bevriezen van de inflatiecorrectie voor subsidies wordt gestopt. De bezuinigingen op door de gemeente gesubsidieerde instellingen was onderdeel van het financieel herstelplan. D66 was tégen. Deze bezuiniging was niet nodig en had naar mening van D66 Middelburg meer negatieve effecten dan positieve. D66 wil extra geld vrijmaken in de komende jaren en de cultuursector uitdagen mooie plannen te smeden en uit te voeren op het gebied van onder andere cultuureducatie en voorlichting.
De subsidiepot moet geactiveerd worden. Subsidies moeten doelmatig ingezet worden en niet vastroesten in automatische verlenging. In de subsidiebundel gaat veel geld om. Van cultuurinstellingen via de sportvereniging tot aan sociale instanties. Een subsidie moet actief worden ingezet om te werken aan een beter leefklimaat en regelmatig tegen het licht gehouden worden op de maatschappelijke bijdrage. Nieuwe initiatieven moeten aangemoedigd worden.

Altijd cultuur

De coronacrisis heeft meer dan ooit laten zien hoezeer mensen cultuur missen als het  even niet kan worden beleefd. Wat D66 Middelburg betreft is cultuur er 7 dagen in de week. Zondagsopenstelling voor culturele activiteiten en evenementen gaat D66 dan ook mogelijk maken. Voor veel inwoners is de zondag een dag om eens ándere dingen te doen dan op weekdagen. Middelburg lééft, ook op zondag.

Cultuur en onderwijs

Middelburg moet een vaste partner worden bij de organisatie van de jaarlijkse introductieweek van het hoger onderwijs op Walcheren. Samen met Scalda, de HZ University of Applied Sciences en de UCR laten Middelburg nieuwe studenten ieder jaar zien wat  de stad en Walcheren te bieden heeft.