5. Nieuwe democratische instrumenten

D66 realiseerde in Middelburg al het zogenaamde burgerinitiatief, een mogelijkheid voor jou om kwesties op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Directe democratie

De komende vier jaar wil D66 dit gaan uitbreiden met de mogelijkheid om bij participatie-trajecten de deelnemers de optie te bieden voor het indien van een burgeramendement, een instrument om een raadsvoorstel te veranderen. D66 Middelburg vindt dat thema’s als klimaatadaptatie, veiligheid en milieu zich lenen voor een burgerberaad, een groep van  gekozen/gelote inwoners die zich buigt over zo’n thema en bevoegd is voorstellen te doen aan de gemeenteraad. Tot slot ziet D66 een preferendum voor zich, waarbij de gemeenteraad bepaalde kwesties die breed leven en waar hij over moet besluiten, vooraf voorlegt aan inwoners en dáárna pas  besluit, waarbij rekening wordt gehouden met de keuze van de inwoners.