4. De financiële focus

D66 wil dat de gemeente zich een bescheiden, bekwame en financieel robuuste overheid toont met flinke bestuurskracht op haar kerntaken. Wij hebben ons daar in de afgelopen jaren voor ingezet en dat blijven wij doen. De gemeente die wij voor ogen hebben heeft een bruisend stadscentrum met het jaar rond activiteiten op sportief, cultureel en commercieel gebied. Met de ondernemersverenigingen willen wij een pact sluiten, een deal waarin de gemeente verder investeert in bereikbaarheid van de binnenstad en kwaliteit van de openbare ruimte in ruil voor meer diversiteit in winkels en hoge scores op inclusie ( iedereen kán meedoen), gastvrijheid en klanttevredenheid.

De Trekdijk

D66 legt een focus op midden en kleinbedrijf in de binnenstad en op maak-en handelsfuncties op de bedrijventerreinen. Voor een te ontwikkelen bedrijventerrein aan de Trekdijk in Nieuw &St. Joosland denkt een meerderheid van politieke partijen aan bedrijven op het gebied van transport en logistiek. D66 denkt daar zeker niet aan. Het nabijgelegen bedrijvengebied Vlissingen-Oost is daarvoor bij uitstek geschikt en ook nog eens beschikbaar. D66 wil voor de Trekdijk afstappen van de ideeën van een dozen-etalage aan de A58, zoals je die ziet in Goes, Roosendaal en Tilburg. Wij willen dat de gemeente (eigenaar van de grond) een bank benadert om investeerders te zoeken die in dit gebied andere ontwikkelingen mogelijk maken. Als dat niet lukt verkoopt de gemeente de grond weer met een agrarische bestemming, die in de huidige tijd past. De Trekdijk moet ’s nachts zo donker blijven als nu.

Veiligheid

Jij, jouw veilige woning, wijk en stad moeten ook gevolgen hebben voor de gemeentebegroting. Niet alleen landelijk maar ook in Middelburg wil D66 fors investeren in veiligheid, fysiek en sociaal, en alles aanpakken dat daar haaks op staat. Wij willen dat Middelburg fors bijdraagt aan initiatieven die vroegtijdige opsporing van criminaliteit en ondermijning van gezag als focus hebben en ondernemers hierbij helpen en adviseren. Méér uitgeven en hogere lasten voor jou? Néé, wél de bestaande, traditionele begroting van de stad grondig verbouwen naar eigentijdse uitdagingen!

Toerisme

Toerisme is voor de stad onmisbaar en dat geldt ook voor toeristische overnachtingen. Afgelopen jaren zagen we een toename van overnachtingsmogelijkheden in hotels en B&B ’s, en aan die groei is nog geen einde. D66 wil toeristische verhuur van woonruimte, via welk boekingsplatform dan ook,   beter reguleren en deze verhuur ook vergunningplichtig maken. Daarmee kan de gemeente grip houden op parkeervraagstukken in jouw buurt, de netheid van jouw wijk en gezonde concurrentieverhoudingen ten opzichte van de hotels in de stad.

Wij zetten in op  uitbreiding van gratis parkeergelegenheid aan de Oude Veerseweg. Voorts kun je parkeergarages gaan gebruiken met nummerplaatherkenning.

Gastvrijheid

Middelburg vangt al langere tijd vluchtelingen en asielzoekers op. Daarnaast is Middelburg een zogenaamde Shelter-city; een stad die activisten voor democratie en vrijheid opvangt zodat ze op adem kunnen komen waar zij in eigen land bedreigd worden. Middelburg is ook de stad van de Four Freedoms-award, de 4 vrijheden van Franklin Delano Roosevelt. Onze stad heeft leren omgaan met soms aanwezige spanningen in de opvang van al deze mensen. D66 koestert deze ervaring, ook vanuit ons standpunt dat wij niemand willen laten vallen. Wij begrijpen dat dit het merendeel van de tijd goed gaat maar we sluiten niet onze ogen voor mogelijke problemen die deze opvang soms kan meebrengen. Wat betreft huisvesting van arbeidsmigranten wil D66 dat Middelburg daarvoor de aanbevelingen van de commissie Roemer hanteert, dé moderne leidraad voor fatsoenlijk onderkomen. 

Middelburg is een gastvrije, inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij zijn er trots op dat Middelburg al sinds 2011 een regenbooggemeente is. Waar in 2011 A werd gezegd moet wat D66 Middelburg betreft de komende periode ook B worden gezegd. Middelburg dient eigen beleid te gaan voeren ter bevordering van de acceptatie en inclusie van de LHBTI gemeenschap. Minder trots kunnen we zijn op het slavernijverleden van Middelburg. Wij willen dat Middelburg op dit verleden terugkijkt en het stadsbestuur haar excuses aanbiedt aan nabestaanden.