3. Bestuur

D66 wil haar Middelburgse plannen voor wonen, klimaat, zorg en veiligheid financieel  haalbaar maken door in 1e instantie keuzes te maken binnen de bestaande begrotingen en dus niet meteen door belastingverhogingen. Die begroting wil D66 Middelburg grondig verbouwen:  Geld dat nu aan grond en onroerend goed wordt uitgegeven gaat straks naar milieu en gezondheidszorg. Geld voor overhead en bureaucratie gaat naar veiligheid en extra geld voor beter onderhoud van wegen, groen en paden. D66 Middelburg vindt dat de gemeente zich in de eerste plaats  moet richten op haar kerntaken en bovenwettelijke taken alleen moet uitvoeren als deze de kerntaken aantoonbaar ondersteunen.

Decentralisatie na decentralisatie heeft het bordje van de gemeenten de afgelopen jaren flink gevuld. Wij zien dat dit helaas als gevolg heeft gehad dat gemeenten, Middelburg niet uitgezonderd, hun kerntaken niet altijd naar behoren uit kunnen voeren. Het gebrek aan schaalgrootte zorgt voor een lagere kwaliteit van dienstverlening dan onze inwoners verdienen en besluitvorming die óver Middelburg gaat in plaats van dóór Middelburg. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om te zoeken naar de beste vorm voor het uitvoeren van de ons toebedeelde taken en voor D66 Middelburg bestaan in die zoektocht geen taboes.

Veiligheid en Toezicht

Met de invoering van de Landelijke Politie is het toezicht van de politie teruggetrokken uit de wijken. D66 vindt dit toezicht essentieel om een prettig leefbare en sociale wijk in stand te houden. Het tekort aan toezicht wil D66 oplossen door de wijk-BOA. De wijk-BOA is een goed en breed toegeruste medewerker en heeft zijn/haar werkplek in jouw wijk. De BOA inspecteert dagelijks op veiligheid, ook van verkeer, en neemt actie bij misstanden. Hij of zij is er ook voor de ondernemers in jouw wijk of die in jouw wijk moeten werken. En als er steeds te hard gereden wordt in jouw wijk door auto’s beschikt de wijk-BOA over budget om vaker controle- of signaleringsapparatuur in te zetten. Maar hij of zij helpt jou ook om met voorlichting en verwijzing het voor elkaar te krijgen tegels te lichten bij jouw voor- of achterdeur om op gemeentegrond een geveltuintje te realiseren, een eerder D66 initiatief in Middelburg dat de Gemeenteraad omarmde.

Bereikbaarheid

Straat, wijk en stad moeten makkelijk en veilig bereikbaar zijn, in de eerste  plaats voor fietsers en voetgangers. D66 heeft daar geld voor over. Steeds dichter bij de binnenstad zie je wat ons betreft ook steeds minder auto’s en op de Dam al helemaal niet meer. Met ondernemers en de kunst- en cultuursector wil D66 een masterplan voor de Dam, een herontwikkeling van de Dam naar ontmoetingsplek, marktfunctie en/of fietsparkeren. Wie weet is het ook een goede plek voor een wietwinkel. Zo’n 20% van de inwoners gebruikt soms wiet–  of cannabisproducten. D66 wil dat Middelburg in een volgende ronde meedoet met landelijke experimenten rond gereguleerde wietteelten-verkoop, een gesloten en gecontroleerde keten van productie en verkoop. Het reguleren maakt het dat het niet meer nodig is in Middelburg om via criminele kanalen aan deze producten te komen. Middelburg wordt daardoor minder interessant voor criminele activiteiten, veelal uitgevoerd door jongere, kwetsbare inwoners.