Noodkreet

Onlangs ontvingen we een noodkreet van de Zeeuwse Bibliotheek. Door ondermeer de bezuinigingen van het vorige college is de rek er helemaal uit. D66 Middelburg stemde tégen het stopzetten van de indexering; de facto een bezuiniging op de Zeeuwse Bibliotheek.

Programma D66

In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat we wél gaan indexeren. De ZB is immers ook een universiteitsbibliotheek. Dat is in een stad met ambitie, zoals Middelburg, een noodzakelijke functie.

De toekomst

Als het aan D66 Middelburg ligt, worden de bezuinigen teruggedraaid en behoudt de gemeente een volwaardige bibliotheek met voorzieningen voor alle bewoners. Voor studenten die komen lenen en leren. Voor laaggeletterden die ondersteuning nodig hebben. Voor jongeren die leren genieten van literatuur, én voor inwoners die cursussen doen of het belastingspreekuur bezoeken.
Want we laten iedereen vrij, maar niemand vallen!