De Leidse Regio moet beter bereikbaar worden. Door de aanleg van de Rijnland Route wordt het zuiden beter bereikbaar en nu is het noorden van de toekomstige ringstructuur aan de beurt. Het oostelijke deel van de ring, de Oude Spoorbaan, is nu aan de beurt en de gemeenteraad van Leiderdorp besliste op 22 november dat de verbreding door kan gaan. Onder voorwaarden dat wel.
Het spreekt vanzelf dat veel aanwonenden niet enthousiast waren. Luchtvervuiling, toenemend verkeerslawaai, belemmering van het uitzicht over de polder waren de voornaamste bezwaren en veel politieke partijen, waaronder D66 hadden daar oog voor. De lokale partij had er zelfs een politieke crisis voor over en kwam in de oppositie terecht en zette, in korte tijd, twee eigen wethouders op straat.
D66 diende een motie in om betere waarborgen voor de aanwonenden te realiseren als het ging om geluidsoverlast en uitzicht. Door felle tegenstand van de Leidse GroenLinks wethouder was het niet mogelijk de snelheid op 50 km/uur te houden.
De motie heeft geholpen want het voorstel van 22 november is flink verbeterd als het gaat om geluid en uitzicht. De raad heeft nog twijfels als het gaat om de handhaving van de maximum snelheid. Reden voor D66, in de persoon van Prachee van Brandenburg, om dit keer een amendement op het raadsvoorstel in te dienen. Een amendement dat er toe moet leiden dat de weg ook echt als 70 km weg wordt aangelegd en de berijders daar ook goed aan herinnerd worden door lokale snelheidsmeters en, als dat nodig blijkt flitspalen. Met de stem van het CDA tegen stemde de raad in met het geamendeerde voorstel.