D66 Leiderdorp roept op tot een Raadsbreed Akkoord

Vorige week is het beoogde coalitieakkoord naar buiten gebracht door de ‘nieuwe’ coalitie LPL-PvdA/GrL-CDA. Er is gekozen voor een document op hoofdlijnen daarmee houden de partij de handen vrij om in principe op verschillende onderwerpen er anders in te zitten. Tijdens het Leiderdorpse verkiezingsdebat werd vaker gezegd dat alle partijen in Leiderdorp op hoofdlijnen het wel met elkaar eens zijn en als je de verkiezingsprogramma’s naast elkaar legt zijn de verschillen niet zozeer in de inhoud maar vooral in de aanpak te vinden. Onze oproep aan de beoogde coalitie is dan ook nu: pak door een maak er een Raadsbreed Akkoord van! Immers van de zes partijen in de Gemeenteraad hebben er al drie overeenstemming bereikt, dus waarom dan niet de handreiking doen en de andere drie partijen er ook bij betrekken? Dan kan het collegeprogramma zich vooral focussen op een beperkt aantal onderwerpen dat dan nog in een coalitie – oppositie opstelling moeten worden uitgewerkt.
Verder hebben we nu kennisgenomen van de ‘beoogde’ wethouders. Deze worden formeel aangesteld door de gemeenteraad in de Raad van 19 april a.s. Daan Binnendijk (CDA) keert weer terug en Bob Vastenhoud (PvdA/Grl) maakt de overstap van raadslid naar wethouder. De LPL stelt Herman Romeijn, die daarmee de overstap maakt van oud-gemeentesecretaris naar wethouder. Dit is een vrij unieke situatie in het land – gemeentesecretarissen worden een enkele keer wethouder maar bijna nooit in dezelfde gemeente. Het is niet in strijd met de wet, maar de vraag is – is het wenselijk? De heer Romeijn is nog niet eens een jaar weg uit Leiderdorp!