Jeroen Hendriks kandidaat -wethouder voor D66

De fractie van D66 Leiderdorp wijst Jeroen Hendriks aan als kandidaat-wethouder. D66 geeft zo vóór de verkiezingen duidelijkheid richting kiezers en belanghebbenden.

Inspirerend, ondernemend en daadkrachtig

Jeroen Hendriks is momenteel fractievoorzitter van D66 Leiderdorp én lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hendriks begon in 2015 als burgerraadslid en zit sinds 2018 in de gemeenteraad. Hij heeft zich bewezen als iemand die inspirerend, ondernemend en daadkrachtig te werk gaat waarbij het belang van Leiderdorp altijd voorop staat. Dat doet hij door samen te werken met inwoners en verschillende partijen zodat het een gezamenlijk succes wordt.

Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Een Leiderdorper met hart voor een groen dorp in een sterke regio

Inwoners hebben recht op een goed betrouwbaar bestuur en daar zijn goede bestuurders voor nodig. D66 heeft meer stevige kandidaten beschikbaar mocht de kans zich voordoen om meer wethouders te leveren. Hendriks springt er voor D66 uit omdat hij als Leiderdorper een persoon is met de juiste kwaliteiten en gezonde ambitie. Hij heeft alles in huis om Leiderdorp verder te brengen met de belangrijke opgaves als woningbouw, natuur, duurzaamheid en klimaat, zorg, onderwijs en regionale samenwerking.

D66 neemt haar verantwoordelijkheid

D66 zit sinds 2020 in de coalitie. De huidige D66-wethouder Rik van Woudenberg heeft in een korte periode een aantal belangrijke mijlpalen gerealiseerd: Leiderdorp heeft de EZK Energy Award Gemeenten 2021 gewonnen, meer dan 950 nieuwe bomen geplant, ervoor gezorgd dat in Leiderdorp meer elektrische oplaadpalen staan dan waar dan ook en een integraal huisvestingsprogramma voor de vernieuwbouw van scholen opgesteld. D66 Leiderdorp heeft samen met de huidige coalitiepartners bijgedragen aan een stabiel en goed bestuur met solide financiën. Dit zetten we graag met Jeroen Hendriks als kandidaat-wethouder voort.