Gaat het nog gebeuren?

Bert de Ridder volgt de regionale ontwikkelingen op de voet. Maar waar leidt het pad naartoe? Loopt het dood? Of is er een optie B?

Bestuurlijke toekomst

Na een relatief stille periode is, zijn er op het vlak van bestuurlijke toekomst vanaf december ’23 toch weer de nodige bewegingen te bespeuren. Het begon met een initiatief van enkele partijen uit de 3 raden die opriepen tot een formeel overleg van raden en tegelijkertijd een vrijwel eensluidende motie indienden om te bewerkstelligen dat er een gezamenlijke onderzoeksopdracht zou worden geformuleerd en gefinancierd naar mogelijkheden tot verdergaande samenwerking (fusie) van de 3 gemeenten en zo mogelijk met Waterland erbij.
In het verlengde hiervan zijn informeel de ondertekenaars van de moties bijeen gekomenen om de standpunten van partijen/fracties uit te wisselen en om te zien of er nog meer beweging kon worden  bewerkstelligd. In de contacten tussen de individuele raadsleden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland kwamen meerdere misvattingen naar voren die uitgesproken of op zijn minst verduidelijkt konden worden.  In deze bijeenkomst werd ook duidelijk dat de Oostzaanse delegatie de eigen besluitvorming in de raad wilde afwachten.

Oostzaan heeft zeer recent een raadsbesluit genomen het college opdracht te geven een 4 tal fusie/samenwerkingsopties te laten onderzoeken. Dit besluit is gebaseerd op enkele onderzoeken naar de bestuurlijke toekomst van Oostzaan door Twynstra Gudde. Omdat de raad nog niet volledig afscheid wilde nemen van de gemeentelijke zelfstandigheid wordt naast een fusie met Amsterdam, met Zaanstad en met Landsmeer/Wormerland ook een ambtelijke fusie met die laatste 2 gemeenten onderzocht.
Uit de marge (om het zo maar te zeggen) komen geluiden dat Oostzaan de situatie van Over-gemeente (samenwerking Oostzaan-Wormerland) zeer zorgelijk, dramatisch vindt v.w. financiele en personele tekorten en problemen. Het vertrouwen in het OVER-construct was door de raad al eerder opgezegd. Wormerland ziet dat anders, vindt de problemen ‘behapbaar’. Maar dat is een standpunt van het college. Of de raad van Wormerland dat deelt moet afgewacht worden. Ook Waterland schijnt met financiële en personele problemen van doen te hebben, zo berichten verschillende media.

Zijn al die bewegingen, ontwikkelingen, problemen en dies meer voldoende om een gezamenlijke stap te zetten in de door velen gewenste fusie van de 4 landelijke gemeenten of blijft het aanmodderen. En laten gemeenten het momentum voorbijgaan v.w. (valse) sentimenten over zelfstandigheid van de eigen gemeenten. In mijn ogen is juist in een fusie van de 4 gemeenten de eigen identiteit, de kernkwaliteiten, het dorpse karakter, bestuur dichtbij, etc. etc. het beste gewaarborgd. 

D66 Landsmeer is altijd uitgesproken geweest voor een “groen landelijke fusie”, een fusie van Landsmeer met Oostzaan, Waterland en Wormerland. Of dat er van komt op den duur is op dit moment volstrekt onzeker (zie hierboven).  Dat roept de vraag op: moet je willen blijven trekken aan een dood paard? Moet Landsmeer zich laten leiden door de besluiten bij de ander 2, 3 gemeenten. Ik pleit in deze dat we los van de ‘groen landelijke fusie’ een of meer alternatieven gaan onderzoeken. Wij moeten niet wachten tot het water onze lippen overstijgt. Dan maar een ‘mindere’ optie. In zijn laatste bezoek aan Landsmeer riep ook de Commissaris van de Koning dhr. Van Dijk op een optie B achter de hand te hebben. Ik sluit me daarbij aan.      

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked