Inleiding
Thuis in Kleurrijk Krimpen
De Krimpense samenleving  bestaat uit individuen met soms heel verschillende achtergronden, levensbeschouwing, seksuele geaardheid en maatschappelijke activiteit.
De kleurrijke schakering is voor D66 de kracht van Kleurrijk Krimpen, verschillen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Daarbij moet het natuurlijk wel zo zijn dat ieder individueel bereid is om een bijdrage te leveren aan een samenleving waar plaats is voor iedereen. Burgerschap betekent niet alleen het hebben van rechten en vrijheden maar ook het hebben van de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Rechten en verantwoordelijkheden gaan hand in hand. Laten we de verschillen vieren!

Laat iedereen vrij maar niemand vallen

Niet iedereen is in staat om vrije keuzes te maken. Daarom is er in onze visie een taak weggelegd voor de overheid om die keuzevrijheid voor iedereen mogelijk te maken. Het gemeentebestuur hoort sociaal zwakkeren waar nodig en mogelijk te ondersteunen om ook hen volwaardig deel te laten nemen en eigen keuzes te maken. Daarbij moet worden uitgegaan van de eigen kracht van het individu, de ondersteuning mag niet die eigen kracht ondermijnen of wegnemen. 

D66 zal zich blijven inzetten voor een Krimpense gemeenschap waar iedereen zijn leven kan inrichten zoals hij/zij dat wil en volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gelijkwaardigheid van mensen is daarbij een onaantastbaar uitgangspunt. We maken ons zorgen over de toenemende tweedeling in de samenleving waarbij mensen buitengesloten lijken te worden. D66 staat voor de vrijheid van ieder individu, maar die vrijheid is begrensd op het moment dat de vrijheid van een ander daarmee wordt beperkt.