Mobiliteit in en om Krimpen:
Duurzaam op weg

Krimpen aan den IJssel vervult een schakelfunctie tussen de agglomeratie groot Rotterdam en de Krimpenerwaard. Dat blijkt ook in de verkeersstromen door Krimpen, met name over de Algeracorridor en de Algerabrug. De renovatie van de Grote Kruising zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, maar lost het structurele probleem niet op. Daarvoor zal in MRDH-verband in samenwerking met provincie en Rijk op de langere termijn een oplossing moeten komen.

Voetgangers, fietsers, en automobilisten

D66 is voorstander van een oplossing door middel van een vernieuwde brugverbinding met 2 x 2 rijstroken en een aparte baan voor langzaam  verkeer. Deze oplossing zal in nauwe samenwerking met buurtgemeenten Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel moeten worden vormgegeven omdat bijvoorbeeld woningbouwactiviteiten in deze gemeente een directe invloed hebben op verkeersstromen. De aanleg van een P&R met van daaruit een frequente OV verbinding naar Rotterdam kan zowel voor Krimpen als voor Krimpenerwaard een geschikte oplossing zijn om autoverkeer over de Algerabrug te beperken.
Daarnaast blijft het wenselijk om te blijven streven naar mogelijke oplossingen met een extra oeververbinding, al dan niet met metro/lightrail/sneltram.

  • D66 wil structurele toekomstbestendige oplossingen voor de oeververbinding Krimpen-Capelle.
  • D66 wil komen tot de aanleg van een P&R met aansluitend frequent OV naar Rotterdam centrum.
  • D66 wil dat de investeringen en renovaties aan de weg zo snel mogelijk met minimale overlast worden uitgevoerd. Als doorwerken op zondag daarbij helpt moet dat zeker tot de mogelijkheden behoren.

Verkeersveiligheid en verkeersoverlast

In grote delen van Krimpen is het druk op straat en is de situatie voor autoverkeer, langzaam verkeer en voetgangers niet altijd even veilig. Met name voor fietsverkeer, in het bijzonder schoolgaande jeugd, dienen veilige fietspaden aanwezig te zijn. Waar dat niet het geval is dienen op zo kort mogelijke termijn aanpassing aan de inrichting van de straten plaats te vinden. Het vastgestelde plan voor de beperking van de verkeersoverlast van de Ouverturelaan dient voortvarend te worden uitgevoerd.

  • D66 wil voortdurende aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers met aanpassing van de inrichting van straten waar dat nodig is.
  • D66 wil dat de aanpak van verkeersoverlast van de Ouverturelaan op de kortst mogelijke termijn wordt uitgevoerd.