Kunst en cultuur als fundament van onze beschaving

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Kunst wordt gemaakt uit innerlijke noodzaak, uit urgentie. Kunst en cultuur zijn bovendien de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur. Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. Zéker nu de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.

Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen. D66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur te maken kan krijgen. De praktijk laat zien dat dit nog niet voor iedereen geldt. Het cultuurbeleid in Hof van Twente moet erop gericht zijn dat kunst en cultuur voor mensen uit alle lagen van de samenleving beschikbaar is. De laatste periode is de cultuursector in Hof van Twente in grote mate uitgehold door bezuinigingen, wij willen deze terugdraaien. Hof van Twente verdient een volwaardig cultureel aanbod. Cultuuronderwijs krijgt op elke school dezelfde prioriteit. Bovendien werken we toe naar een meer diverse sector.

D66 wil zorgen dat zo veel mogelijk subsidies en fondsen aan culturele instellingen in de Hof van Twente ter beschikking komen. Dit doen wij door beleid te ontwikkelen om culturele instellingen te helpen om subsidies van privé stichtingen te verwerven

De bibliotheek om de hoek

D66 wil dat iedereen in de Hof toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek stimuleert geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. De bibliotheek is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Voor mensen in kansarme omstandigheden is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening en geeft de bibliotheek toegang tot internet. Bibliotheken staat op dit moment echter onder druk. Steeds meer bibliotheken verdwijnen. Daarom wil D66 het huidige niveau minimaal behouden en waar nodig uitbreiden en zich blijvend inzetten voor voldoende aanbod van bibliotheekvoorzieningen.

D66 wil de laaggeletterdheid binnen de gemeente aanpakken. Goed kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde om mee te kunnen doen en te werken. We gaan de komende periode hierop extra inzetten en maken hiervoor extra budget vrij.

Lokale media

De lokale media binnen de Hof zijn van groot belang voor de lokale politiek. Zij zijn als het ware de waakhonden van onze gemeentepolitiek. Ze brengen dingen aan het licht, informeren de inwoners, en durven ook scherp te zijn. Door een motie van D66 wordt er op dit moment, samen met de lokale media, een visie ontwikkeld. Samen met de lokale media zorgen wij ervoor dat zij hun werk in de Hof van Twente kunnen voortzetten. Ook moet het aanbod van de lokale media breed toegankelijk zijn. In overleg met de bibliotheken willen we het aanbod van de lokale media nog toegankelijker maken.