Onze speerpunten

We maken Hof van Twente sneller klimaat-klaar

Het hoeft gelukkig niet meer te worden uitgelegd, ons klimaat staat met stip op nummer 1. Hier moeten onze schouders onder. Gelukkig zijn we een krachtige en ambitieuze gemeente. Als D66 gaan we werken aan het klimaatneutraal maken van onze gemeente. Niet met ver-weg gezichten, maar met concrete doelstellingen op de korte en middellange termijn. We hebben geen tijd te verliezen. Groene initiatieven gaan we ondersteunen. We kiezen voor het nu veranderen en niet voor het straks. We sluiten daarbij niets uit. We kijken wel wat kan, we kijken naar wat moet, we blijven zoeken naar oplossingen.

We gaan voorbeeldgedrag stimuleren als het gaat om het beschermen van ons kwetsbare milieu. We hanteren het credo: de vervuiler betaalt.

D66 gaat ook in onze gemeente ruimte zoeken voor zon- en windenergie. Maar dat doen we niet alleen, bewoners moeten mee kunnen praten, meedenken en vooral meeprofiteren van die schone energie. We gaan mensen helpen en ondersteunen die willen investeren in verduurzaming, innovatieve oplossingen. Geen geschikt dak moet onbenut blijven, geen geschikte plek ongebruikt.

Een andere kijk op het landelijk gebied

Veel van onze landbouw- en veeteeltbedrijven zijn al op weg naar een welvarende duurzame toekomst. Als D66 ondersteunen we initiatieven die zaken kunnen versnellen. Innovatieve oplossingen die de landbouw verduurzamen gaan we zeker ondersteunen. We zijn tegen megastallen, maar voor hoogwaardige agrarische productie. Het zal niet eenvoudig zijn, maar onze landbouw en veeteelt moet geholpen worden met het vinden van nieuwe economische dragers die gekoppeld zijn aan onze klimaatopgaven. Eerlijke prijzen, minder gericht op bulk, meer gericht op hoge kwaliteit. Meer toegevoegde waarde en ook diervriendelijk(er). Het zijn zeker geen gemakkelijke opgaven, maar D66 gaat de uitdaging aan. Kringloop-landbouw, biologische landbouw gaan en zullen we de komende jaren verder een kans geven.

Sociaal-liberale zorg

Een van onze pijlers is de eigen kracht van mensen, maar niet iedereen is altijd en op ieder moment in haar of zijn leven krachtig genoeg om alle menselijke stormen alleen te doorstaan. Zorg is er dan voor elkaar. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij, als gemeente, kunnen zelf kiezen voor een eigen invulling van de lokale zorg en ondersteuning. Zorg die bij ons past en centraal wordt geregeld via onze brede welzijnsorganisatie Salut.

Een helpende hand voor mantelzorgers en vrijwilligers; maar ook regie bij zorgverlener en zorgbehoevende.

Bouwen aan een toekomst

De woningmarkt is in crisis en willen dit ook als een crisis benaderen, we willen vóór 2030 honderden nieuwe huizen bouwen. Dat is de enige manier om aan de groeiende vraag te voldoen. Vooral voor mensen met een lage-/ middeninkomen is er een groot tekort aan betaalbare woningen, maar ook voor statushouders en werkmigranten. Nieuwe huizen worden energiezuinig (nul op de meter of beter) en bieden ruimte aan een groeiende groep alleenstaanden. Daarnaast zet D66 vol in op een eerlijkere woningmarkt.