Werk, inkomen en sociaal beleid

Hengelo richt zich op technologisch hoogwaardige maakindustrie in een stad met een sociaal hart. Daarbij hoort een “warm” sociaal beleid, wat door D66 wordt gesteund. Fraudebestrijding blijft belangrijk maar de gemeente hanteert de menselijke maat. De overheid behoort uit te gaan van vertrouwen in onze inwoners wat verwacht je van de inwoners. 

Bij dat beleid behoren voorzieningen die laagdrempelig zijn, zodat iedereen mee kan doen bij cultuur en sport. Ook goede wijkcentra horen hierbij. 
Het beleid voor sociale zaken wordt voor het overgrote deel in Den Haag vastgesteld. De gemeente Hengelo is vaak niet meer dan de uitvoerder van dat beleid. Maar de participatiewet biedt mogelijkheden accenten te leggen, zoals oplossingsgericht en preventief werken. 

Armoede heeft een enorme invloed. De kansenongelijkheid begint al in de wieg en het is lastig voor mensen die langdurig is de bijstand zitten eruit te komen. Het sociale stigma is nog te groot. We willen met een open blij kijken naar hoe we dit beter kunnen invullen met maatwerk door een menselijke houding de hebben naar die genen die het hardste nodig hebben, waardoor hun kwaliteit van leven toe neemt. 

Vrijwilligerswerk is heel belangrijk en een goede opstap voor mensen met een afstad tot de arbeidsmarkt. Wij werken graag mee aan beleid om dit te faciliteren.  Vrijwilligerswerk mag echter betaald werk niet verdringen  
Extra aandacht voor discriminatie in welke vorm dan ook blijft nodig en de gemeente heeft daar een rol in. Met name op het gebied van LHBTIQ. Wij blijven inzetten op volledige gelijkwaardigheid en acceptatie; in Hengelo is er ruimte voor iedereen. We blijven een regenbooggemeente en dragen dit uit. 
Bij het bevorderen van werkgelegenheid zijn er veel mogelijkheden om met andere steden samen te werken. Hengelo ligt centraal met uitstekende verbindingen en is daarmee ideaal voor de vestiging van een telewerkcentrum. De vestiging van het ROC en de nabije UT en HBO biedt mogelijkheden voor start- en pop-ups in een van de vele bedrijfspanden die nu niet gebruikt worden.  

Dit vraagt om een gerichte aanpak van de gemeente, met daarbij de toepassing van accountmanagement en gerichte afspraken met onze buurgemeenten. 

Hengelo heeft als voornaamste verkooppunt haar centrale ligging op een knooppunt van verkeersverbindingen in Twente. Daardoor is het een belangrijke hub voor forenzen en goederen.  Uitbouw en verbetering van deze mogelijkheden is daarmee van vitaal belang en vraagt om intergemeentelijke samenwerking. 

De F35 is een cruciale fietsroute die veel van het fietsverkeer naar Borne en Enschede verwerkt. Dit zorgt voor minder autoverkeer. We willen deze route zo snel mogelijk doortrekken naar andere gemeenten. 
Het Twentekanaal is al van groot belang voor ontlasting van het wegverkeer en duurzamer transport en zal in de toekomst nog belangrijker worden.