Sport, Kunst en cultuur

Hengelo heeft verschillende evenementen, waarvan één vast internationaal evenement: de FBK-games. Een parel van een evenement, dat ook op langere termijn moet worden ondersteund. Dat vraagt om een onderzoek naar de ontwikkelingen op langere termijn. 

De vestiging van de talentenacademie FCTwente/Heracles is van groot belang voor de ontwikkeling van topsport en breedtesport en een optimale benutting van het sportpark Veldwijk. Dit willen we goed faciliteren en krachtig verankeren. We hebben een positieve grondhouding tav van andere extra sportfaciliteiten op Veldwijk zoals een indooratletiekbaan mits er een realistische bussinescase onder ligt.

De breedtesport moet maximale kansen krijgen omdat we hier Hengelo het beste mee in beweging krijgen  

Cultuur is wat ons verbindt.  We willen met name meer cultuurinitiatieven in de binnenstad om daarmee de aantrekkelijkheid te vergroten. We zoeken actief naar nieuwe technologieën en samenwerking met andere steden, zoals het gebruik van zichtportalen om andere steden en landen digitaal te verbinden. 

Professionele kunst moet naast amateurkunst bestaan, maar Hengelo heeft beiden nodig.  Een sterke culturele en creatieve sector is een aanwinst voor de stad. Een paar punten vragen om extra aandacht: 
D66 is voorstander van een expositieruimte voor de kunst, in de binnenstad.
Cultuuronderwijs: Het is raadzaam cultuur te blijven ondersteunen op scholen, met lessen kunstvorming en -geschiedenis en uitjes naar musea. Hier liggen met een instelling als Oyfo gouden kansen. 

Hengelo heeft veel erfgoed. Het is belangrijk hier goed mee om te gaan en het niet in kelders of loodsen te laten verpieteren. De blik op de toekomst heeft alleen betekenis als ook naar het verleden wordt gekeken. Dit geldt met name voor de manier waarop Hengelo met haar monumenten om gaat. Te veel waardevolle panden zijn in de loop van de jaren verpieterd door leegstand.

Wij blijven zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking in en buiten de regio. Cultuur biedt hier vele kansen. Zie de samenwerking tussen schouwburgen en jongerenpodia of samenwerking tussen lokale omroepen. Deze hebben alleen kans als ze gaan samenwerken.