Onderwijs

Wij willen een focus op kleinere klassen van maximaal 25 leerlingen en een verlaging van de werkdruk van leerkrachten. Dit vraagt om  meer geld uit Den Haag en aandacht voor gepersonaliseerd onderwijs.

Onderwijs moet aantrekkelijk worden voor zij-instromers om tekorten personeel op te vangen. 

Een soepele doorstroming tussen niveaus en type’s onderwijs is belangrijk om iedereen onderwijs op maat te kunnen bieden. Het vermindert voortijdig schoolverlaten. Iedereen moet met een diploma het onderwijs kunnen verlaten. Daarom willen we contact tussen de instellingen versterken om ontschotting te bevorderen.
 
Goede contacten tussen onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen een groot aanbod stages op alle niveaus en betere kansen op een eerste baan na het voltooien van de opleiding.
 
Hier sluit de mogelijkheid van een vakkenpakket keuze op latere leeftijd op aan. 

Binnen Hengelo past een breed aanbod van scholen, zowel wat niveau betreft als levensbeschouwing en onderwijsmethoden. Voor basisscholen geldt dat we staan voor robuuste scholen die verspreid over de wijken goed bereikbaar zijn voor kinderen.

We stimuleren leerlingen veel te bewegen en vitaal te zijn, dit begint met het fietsen naar school.

Veel van de schoolgebouwen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij willen samen met de schoolbesturen onderzoeken hoe schoolgebouwen duurzamer en beter klimatologische kunnen worden ingericht met aandacht voor een gezonde luchtcirculatie. Daarnaast willen we groene omgevingen die de school omheinen, denk bijvoorbeeld aan een moestuin of tiny forrest.

Samen met het ROC van Twente geven we invulling aan een zichtbare en onderscheidende techniekroute van onder meer het CS Hengelo naar het ROC. Zo stralen we uit dat we trots zijn op het ROC en brengen we de vaktechniek nog meer onder de aandacht bij de Twentse jongeren.