Verkeer in Hendrik-Ido-Ambacht

In de Tweede Kamer is een motie (motie van Tweede Kamerlid Kroger) aangenomen om binnen de bebouwde kom 30 km/u als het uitgangspunt te nemen. Natuurlijk kan en mag hier lokaal van afgeweken worden. Wij zijn er voorstander van om zo veel als mogelijk ook dit in Ambacht te realiseren. Wat nu nog we een verplichting is om te kunnen handhaven is dat er verkeersremmende maatregelen genomen moeten worden. Dit zal een keer met nieuwe wetgeving opgelost moeten worden

Veiligheid

Ons uitgangspunt is de auto als gast in ons dorp en wij geven andere vormen van verkeer prioriteit. Ook de landelijke overheid heeft dit erkend; in de bebouwde kom is 30 km/u de norm. Laten wij eens ons best doen en in de komende jaren van Ambacht de meest verkeersveilige gemeente maken. Daarvoor moet er natuurlijk nog wel wat gebeuren.

Fietsers en wandelaars

Maximale ruimte voor de fiets(t)er en de wandelaar. Voor ons betekend dit dat de fiets altijd voorrang heeft, zo veel als mogelijk op een goed verlicht en vrijliggend fietspad kan rijden. Om dit te bevorderen hoort hier als vanzelf bij dat er voldoende en veilige fietsenstallingen zijn bij alle winkelcentra, openbare gebouwen en haltes openbaar vervoer. Ook zijn er in ons dorp nog onoverzichtelijke verkeerssituaties, zoals hoeken met te hoge struiken. Deze melden en een voor een aanpakken.

Afspraken met ondernemers

Omdat er nog steeds onnodig veel vrachtverkeer door het dorp rijdt, nogmaals de afspraken aanscherpen met bedrijven op Noordeinde, Nijverheidsweg, Rietbaan, Veersedijk dat vrachtverkeer wat deze bestemmingen heeft via de A15 het dorp in komt en nooit via de A16. Zelfde voor bedrijven aan de Ambachtse Zoom en De Sandeling deze komen via de A16 binnen en niet de A15. Hoe simpel is dat.

Achterambachsteweg

Voor D66 heeft de Achterambachtseweg een speciale plek en we willen dan extra aandacht voor de Achterambachtseweg, want als recreatiegebied, met zijn wandelaars en fietsers, is 60 km/u voor de auto daar te hard. Plaatsen van meer matrixborden welke signaleren met een 😊 dat een bestuurder zich aan de afspraak heeft gehouden. Het helpt echt.

Bereikbaarheid

Met de groei van de woningbouw (Volgerlanden-Oost en Noordoevers) en de toenemende bedrijvigheid (o.a. Ambachtse Zoom) komt de bereikbaarheid van Ambacht wel in het gedrang. Bij de twee mogelijkheden om Ambacht in te komen of uit te gaan, de A15 en de A16, stroopt het verkeer regelmatig op. Wij vinden dat we dat eerst bij de bron aan dienen te pakken door minder te auto te gebruiken meer het openbaar vervoer. Hiernaast beginnen met verkeerstechnische onderzoeken en dan komen met verbeter voorstellen.