Nieuw team B&W Heeze-Leende … aan de slag!

Na de verkiezingen moet er door de 7 fracties in de raad bepaald worden welke wethouders de komende vier jaar aan het werk mogen. Dit is gelukt, maandag 9 mei zijn de 3 wethouders geïnstalleerd.
Het was wel een lastig proces en moeilijk om dit helemaal naar tevredenheid te doen van iedereen, maar D66 is tevreden met het nieuwe college.

Mark Klerks, fractievoorzitter D66 Heeze-Leende

uitslag verkiezingen

Bij de verkiezingen in maart is in Heeze-Leende een gemeenteraad gekozen met 7 partijen.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de verschillende partijen, maar in onze gemeente is er een goede samenwerking en onderling veel respect. Het grote aantal partijen zal daarom het werk van de gemeenteraad niet in weg zitten en zo zijn alle belangen vertegenwoordigd.

college vorming

De grootste partij “Lokaal Heeze-Leende” (LHL) heeft het voortouw genomen, met Toon Snoeijen als informateur, in het bepalen van de aanpak en doelen voor de komende 4 jaar en ook in het vormen van een nieuw college van Burgemeester & Wethouders.
Voor het eerste is gekozen voor een raadsbreedsakkoord, waarin alle partijen samen bepalen wat er in de komende vier jaar belangrijk is.
Voor het vormen van een nieuw college is het mogelijk om drie of vier wethouders te benoemen. Bij viier wethouders is er dan de beperking van maximaal 3,3 fte* , wat betekent dat er ook wethouders zijn die parttime zouden werken.

*Fulltime-equivalent, 1 fte komt overeen met de volledige werkweek van één werknemer.

eisen, wensen en mogelijkheden

Het samenstellen van een nieuw team van wethouders is lastig en vraagt altijd concessies op alle wensen die worden ingediend door alle partijen.

  • recht doen aan de verkiezingsuitslag,
  • goede prestaties uit het verleden belonen,
  • een goed team waarin het geheel sterker is dan de individuen,
  • een team met alle soorten persoonlijke kwaliteiten
  • flexibele beschikbaarheid van kandidaat wethouders en bereid om parttime te werken,
  • inhoudelijk kennis van de gemeentelijke onderwerpen
  • een visie op de onderwerpen van de verschillende portefeuille onderwerpen.
  • .. etc. etc.

Daar komt bij dat deze keer de nieuwe raad, en zeker ook D66, de uitdrukkelijke wens heeft uitgesproken om als gemeenteraad een meer actieve en leidende rol te spelen en aan het stuur te willen zitten.
Dat betekent dat ook de nieuwe wethouders hierbij moeten passen en die willen en kunnen werken in nauwe samenwerking en onder regie van de raad.

keuzes maken

Door de aanpak van de raad met een raadsbreed akkoord, dienen de wethouders niet de belangen van hun eigen politieke partij, maar het belang van de gehele raad en wat is opgeschreven in het raadsbreed akkoord.
Daardoor is ‘politieke kleur’ van de wethouders niet belangrijk, maar gaat het er vooral om hoe goed het raadsbreed akkoord kan worden uitgevoerd zoals dat door alle partijen is opgesteld.
Al de hiervoor genoemde aspecten moeten worden overwogen en het spreekt voor zich dat niet op alles de perfecte invulling kan worden gegeven.
Er zullen concessies moeten worden gedaan.
Voor D66 had een team van 4 wethouders de voorkeur met een mooie verdeling van vernieuwing en ervaring en verdeling van de portefeuilles over de meest geschikte personen. We dachten dat zo het sterkste team kon worden gevormd.

advies informateur

De eerste voorkeur van D66 is niet het uiteindelijke voorstel van de informateur geworden. Waarschijnlijk omdat de overige partijen andere aspecten meer belangrijk vonden of omdat de bereidheid om parttime te werken als wethouder niet bij alle kandidaten aanwezig was.
(Dat laatste is niet vreemd, omdat alle wethouders hun huidige baan moeten opzeggen en bij een parttime wethouderschap uiteraard parttime betaald krijgen terwijl het werk van een wethouder meestal niet stopt bij het aantal werkuren dat daarvoor staat.)

Het voorstel van een team van 3 wethouders, Jan de Bruijn, Maaike van Breugel en Robert Groenewoud, is een goed voorstel door de combinatie van enthousiasme, ervaring en goede kennis op verschillende onderwerpen en vooral ook door de verwachting dat de nieuwe wijze van samenwerking met de raad door deze personen goed kan worden ingevuld.

Aan de slag

D66 heeft veel vertrouwen en hoge verwachtingen in het nieuwe team van wethouders, zowel als persoon als de professionele invulling van de rol van wethouder en het realiseren van de doelstellingen uit het raadsbreed akkoord.

We hebben zin en vertrouwen in de komende 4 jaar, waarin onderwerpen als wonen, duurzaamheid, gezondheid, energietransitie en jeugd & verjonging belangrijk gaan worden en een goede invulling krijgen. In elk geval zullen we daar een flinke vinger aan de pols houden en het team van wethouders goed op koers zullen houden in het belang van alle inwoners.

Let maar op!