Pieter van der Stek

Bekijk de video van Pieter

Pieter van der Stek - Beeld: D66 Heeze-Leende

In 2010 kwam er ruimte in mijn agenda om maatschappelijk actief te worden.
Als geëngageerd liberaal ben ik groot fan van Hans van Mierlo en dus was mijn politieke richting duidelijk D66.
Bij landelijke verkiezingen is D66 een van de grootste stemmentrekkers in onze mooie gemeente maar bij de gemeenteraad verkiezing deden we nog niet mee.
Mijn eerste drijfveer was en is het de D66 achterban in Heeze-Leende en zij die ook zo warm lopen voor onze plannen met en voor Heeze-Leende, een duidelijke stem te geven in de gemeenteraad.

  • 70 jaar
  • Zaandam
  • Leenderstrijp

Mijn overtuiging dat een lokaal gewortelde afdeling van een landelijke, interregionaal georiënteerde en georganiseerde partij veel kan bereiken, juist op lokaal niveau, geeft me veel energie om met D66 mee te doen in Heeze-Leende.

De vele inwoners die zich niet altijd luidkeels melden, ook al omdat ze geen heil zien in polarisatie, wil ik graag een evenwichtige, liberale, vooruitstrevende stem bieden in onze gemeenteraad.

Wat doen we voor de jeugd die elders naar school gaat?
Hoe zorgen we ervoor dat onze ouderen hier kunnen blijven wonen?
Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen hun eerste woning in Heeze-Leende kunnen vinden?
Wat kunnen we doen voor onze ondernemers?

Het sint Jans Kapelleke op Strijp, waar de historie en het verenigingsleven één zijn geworden

Onze gemeente heeft alles in zich om in harmonie met elkaar de verschillende bewonersgroepen comfort te bieden.
De agrariër, de forens, de recreant, de sportieveling, de natuur liefhebber, de verenigingsmens, de rentenier, de winkelier, de handelaar, de producent, de uitvinder, de wandelaar, de fietser, de natuurliefhebber, de kunstenaar, de muzikant, de artiest, ja zelfs de politicus, allemaal hebben ze een plek en ik zie hier een grote kans om samen groepen te vormen om te participeren in de grote veranderingen op het gebied van energievoorziening, vormgeving van het buitengebied en het creëren van biodiversiteit in onze directe leefomgeving.
PARTICIPATIE!!!

Graag zou ik bewerkstelligen dat we in de raad gaan inzien dat niet elk ongemak van alle individuele burgers met een regeltje of een uitzondering op een regeltje weggenomen kan worden, we moeten tot het inzicht komen dat het gemeentebestuur geen geluksfabriek is.

Fantastisch zou het zijn als we tot een raadsbreed gedragen akkoord op hoofdlijnen zouden kunnen komen en daar dan de meest geschikte bestuurders (wethouders) bij gaan zoeken, waarbij kennis en kunde de leidraad zijn.

Wat me al jaren bezighoudt is hoe we veel van onze inwoners, die niet altijd voorop lopen met hun mening, toch kunnen betrekken bij het vormgeven van de eigen leefomgeving en ertoe bewegen zich uit te spreken over wat hen daarin bezighoudt.
(Kortom hoe geven we een stem aan de zwijgende meerderheid)

D66 staat voor mij voor liberaal , democratisch en vooruitstrevend, de partij laat zien dat liberaal niet conservatief hoeft te zijn en dat een middenpartij niet behoudend hoeft te zijn.
Al ben ik het lang niet altijd eens met alle standpunten en de prioritering van de te agenderen onderwerpen, maar ook dat is typisch voor D66. Het erover eens zijn dat we niet alle inzichten delen, maar toch graag met elkaar door willen om samen de beste oplossingen te zoeken.

The Pilars of the Earth van Ken Follett.
Een prachtige historische roman die laat zien hoe een middeleeuwse architect op reis gaat om kennis te vergaren voor de bouw van een kathedraal en daarbij een fantastisch beeld schetst van hoe de wereld toen geweest moet zijn.

De Brabantsche Dag, een prachtig spektakel door onze eigen inwoners bedacht, ontworpen en uitgevoerd!