Mark Klerks

Bekijk de video van Mark

Mark Klerks - Beeld: D66 Heeze-Leende

Mijn bijdrage aan de lokale politiek is voor alle inwoners en zorgt dat keuzes die gemaakt worden op een open en eerlijke manier gebeuren.
Ik wil dat de belangen van iedereen worden meegewogen en niet alleen van diegenen die de weg kennen binnen het bestuur van de gemeente of de personen die het hardst roepen.
Alles waarvan inwoners zeggen: “Hoe heeft de gemeente dat nu kunnen doen”, wil ik kunnen uitleggen of ten goede doen keren.

  • 55 jaar
  • Utrecht
  • Sterksel
  • Hij/hem

Dat doe ik door te luisteren naar de inbreng van inwoners en te zorgen dat ik goed geïnformeerd ben over het onderwerp. Als goede volksvertegenwoordiger zal ik op een serieuze manier het college ter verantwoording te roepen, uitleg vragen over gemaakte
keuzes en waar nodig zorgen voor een aangepaste keuze.


Dit alles met mijn persoonlijke waarden en normen en de vijf richtingwijzers van D66.

Laten we als gemeente in dienst staan van de inwoners om voor iedereen en duurzame en gezonde omgeving te bieden voor wonen, leven en werken.

Hoe kunnen we kansen bieden aan inwoners om zich te ontwikkelen en hulp bieden aan diegene die dat nodig hebben, bijvoorbeeld op gebied van taal, gezondheid en economische ontwikkeling?

Voor mij als raadslid is het gemeentehuis een lievelingsplek omdat daar het werk wordt gedaan en de keuzes gemaakt. Daar kan ik met collega raadsleden spreken en horen van de ambtenaren en het college waaraan wordt gewerkt en hoe t gaat.

De gemeente Heeze-Leende moet zich ontwikkelen naar een gezonde en toekomstgerichte gemeente met kernen die actief en leefbaar zijn en met veel ruimte voor nieuwkomers en verjonging.

De afstand verkleinen tussen de inwoners en de veranderen naar een gemeente die zich inspant voor de belangen van inwoners en kijkt wat er samen bereikt kan worden.

Niet als politieke partijen bezig zijn om eigen belang en vooral de (kleine) verschillen benadrukken, maar als gemeenteraad meer een eenheid vormen en energie stoppen in de dingen die we allemaal willen bereiken.

Serieus meer aandacht, geld en ambities voor jeugd, jongeren en het Jongerenwerk, dit heeft op dit moment niet veel aandacht en dat is niet OK.

D66 is een groep mensen die normen en waarden delen, zoals in de slogan ‘laat iedereen vrij, maar niet vallen‘ en opgeschreven in de vijf richtingwijzers van D66, maar waarvoor ook het eigen belang minder belangrijk is dan algemeen belang en daarom een groep die verbindend, pragmatisch, feit gebaseerd en inclusief handelt.

The Chrysalids van John Wyndham.
Een science fiction verhaal dat een harde werkelijkheid laat zien dat mensen om willekeurige, onnodige en onzinnige redenen worden buitengesloten en moeite hebben te overleven, een onderwerp dat ook in onze tijd nog steeds actueel is.
Tegelijk ook een verhaal met hoop en positiviteit, omdat soms blijkt dat je er niet altijd alleen voor staat en hulp krijgt uit onverwachte hoek. Daardoor kunnen voor sommige mensen de zaken toch ten goede draaien en het uiteindelijke doel met veel omwegen en ontberingen bereikt worden.

Het Klein Orkest in Den Bosch en de Carmina Burana in Eindhoven, beide muziek evenementen, waren de laatste 2 die ik heb bezocht. Het luisteren naar muziek en het zien van het optreden geeft afleiding en energie zeker omdat het gedeeld wordt met een zaal vol anderen.
Voor 2022 hoop ik in Den Haag bij het concert van Anouk te zijn.