Tom Dragstra – lijsttrekker D66 Heerlen

Beeld: D66 Heerlen lijsttrekker Tom Dragstra

D66 Heerlen gaat de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in met een nieuwe lijsttrekker: Tom Dragstra. De leden hebben hem tot lijsttrekker verkozen. Hij volgt daarmee Jan Bertholet op die jarenlang het gezicht van de sociaal-liberalen was.


De 26-jarige Tom Dragstra is geboren en getogen in Heerlen. Naast zijn werk studeert hij aan Maastricht University. Hij is betrokken binnen het Heerlense verenigingsleven als voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek en bestuurslid van de voetbalvereniging Groene Ster Heerlerheide. Binnen D66 is hij actief als raadscommissielid, fractiemedewerker van D66 Limburg en tot voor kort ook als bestuurslid van D66 Parkstad.

Positieve lijn doortrekken
Tom Dragstra: “Graag wil ik de leden bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Met veel energie en enthousiasme ga ik aan de slag voor onze stad. In de afgelopen decennia heeft Heerlen flinke stappen voorwaarts gemaakt, maar we staan ook voor grote uitdagingen. De nasleep van de coronacrisis voor onder andere ondernemers, jongeren en verenigingen, maar ook de energietransitie, kansenongelijkheid, herontwikkeling van het centrum en behoud van voorzieningen in onze wijken. Met vertrouwen en ambitie gaan we deze uitdagingen tegemoet. Heerlen heeft van Bekkerveld tot Heerlerheide en van Heerlerbaan tot Hoensbroek grote ontwikkelingen doorgemaakt, deze positieve lijn gaan we doortrekken.”

Progressieve groene golf
Binnen de afdeling Parkstad en in de rest van Limburg is het aantal nieuwe leden van D66 behoorlijk gegroeid. Ook komt er op veel plaatsen in Limburg een nieuwe generatie sociaal-liberalen op die met enthousiasme en vol lef toekomstgerichte keuzes willen maken. Samen met onze leden gaan we aan de slag om Heerlen een nog mooiere stad te maken.