Algemene beschouwingen 2021

Beeld: D66 Heerlen raadslid Amine Oulad Lmaroudia

Bij de Algemene Beschouwingen 2021 heeft ons raadslid Amine Oulad Lmaroudia aandacht gevraagd voor:

  • het weerstandsvermogen van de gemeente
  • een onderwijsvisie voor het centrum
  • de energie-transitie
  • voortgang experiment gesloten coffeeshop-keten
  • ondersteuning van sportverenigingen bij hun maatschappelijke rol
  • bescherming tegen cybercriminaliteit

U kunt dit lezen in zijn Inbreng 1e termijn .

Over de laatste twee onderwerpen heeft D66  moties ingediend:

Motie: sportverenigingen betrekken bij maatschappelijke opgaven

Motie: bescherming tegen cybercrimilaiteit

Deze moties zijn aangenomen door de raad. Ook de moties die D66 medeondertekend heeft zijn aangenomen. Daarom heeft D66 in de 2e termijn geen punten meer aan de orde gesteld.