D66: vestigingsbeleid aanpassen op stroomverbruik

Beeld: D66

Deze week stelde de fractie van D66 vragen over de berichten dat het stroomnet rondom Groningen vol zou zitten. Eerder deze week stelden zij ook het gemeentelijk energiebedrijf aan de kaak.

Vol stroomnet

De fractie van D66 is geschrokken van het bericht van TenneT en Enexis dat het stroomnet rondom Groningen zo goed als vol zit.

Andrea Poelstra-Bos: ‘We wisten dat het krap was, maar het gaat sneller dan we dachten. We willen van het college weten wat dit betekent voor bestaande en nieuwe plannen.’

Tom Rustebiel vult aan: ‘De regio zou eigenlijk een strategie op vestigingsbeleid moeten hebben, waarin stroomverbruik mede leidend is. Als we een energie-intensief bedrijf aantrekken, dan gaat dat straks al ten koste van andere initiatieven. We willen daar meer duidelijkheid over.’

De fractie wil ook graag weten of de problemen ook op het net voor midden- en laagspanning verwacht worden, of alleen voor grootverbruikers. Poelstra-Bos: ‘Met congestiemanagement en een opslagstrategie kun je misschien wat van de druk wegnemen. We horen graag van het college hoe het daar mee staat.’

Rustebiel sluit af: ‘We delen de zorgen van economische partners in de regio. Groningen wil zich profileren als energieprovincie, maar voor het MKB moet ook ruimte blijven. Dit probleem moeten we daarom ook escaleren naar Den Haag.’

Gemeentelijk energiebedrijf

Eerder deze week pleitte D66 tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar voor een meer zorgvuldige besluitvorming over het gemeentelijke energiebedrijf. Poelstra-Bos: ‘We hebben voorgesteld om het Rekenkameronderzoek naar gemeentelijke bv’s eerst af te wachten zodat we beter kunnen afwegen welke risico’s dit met zich meebrengt”. Helaas wil het college het onderzoek niet afwachten en is ondanks de tegenstem van D66 het voorstel aangenomen. Voor meer informatie, zie onderstaande stuk.