Kijkje in de Staten: maart

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Het is tijd om de balans op te maken. Waar we in de ene gemeente een zetel verloren, wonnen we een zetel in de andere. En in veel gemeentes haalden we evenveel zetels als in 2018. De conclusie is dat D66 in Fryslân stabiel is gebleven. Wij wensen alle D66-fracties in de gemeenten heel veel succes de komende vier jaar!

Met de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug, mochten we in de Staten alweer aan de slag met de Statenvergadering van maart. Hier bespraken we onder andere Natuer mei de Mienskip en het Fietsbeleid van de provincie.

Natuer mei de Mienskip

Fryslân moet nieuwe natuurgebieden maken. Deze natuurgebieden zijn goed voor de biodiversiteit, die onder druk staat. Er zijn steeds minder verschillende planten en dieren. Dit vraagt om inzet door de overheid om dit verlies tegen te gaan en we moeten hier ook haast mee maken. Deze nieuwe natuurgebieden moeten daarom eigenlijk gemaakt worden voor 2027. Helaas gaat het de provincie niet lukken om de nieuwe natuur op tijd te maken.

Maar inwoners komen met goede ideeën om ambities wel waar te maken. Als jij als inwoner of organisatie in Fryslân denkt dat je een taak sneller, goedkoper of beter kan uitvoeren, dan kan je de provincie uitdagen. Dit kan via het zogenaamde uitdaagrecht. D66 heeft ervoor gezorgd dat het uitdaagrecht in Fryslân is. Daardoor hebben de Friezen meer invloed op hun leefomgeving.

Een aantal organisaties daagt de provincie nu uit. Zij hebben de afgelopen jaren een plan gemaakt. Met dit plan denken zij de natuurgebieden beter en sneller kunnen aanleggen dan de provincie. Deze organisaties heten samen Natuer mei de Mienskip (NmdM). Op 23 april namen we een beslissing over hun plan.

D66 draagt NmdM een warm hart toe. Zij zijn het grootste initiatief in Nederland dat gebruik maakt van het uitdaagrecht. Het maken van natuurgebieden is erg lastig. Iemand die land in zijn bezit heeft, moet bereid zijn om dat land om te vormen naar natuur. Met het plan van NmdM lijken grondeigenaren bereid te zijn dit te doen.

Het plan van NmdM is ambitieus, innovatief en zorgt hopelijk voor meer draagvlak. Wij konden van harte instemmen met het plan van NmdM. In 2024 gaan we het initiatief evalueren.

Fiets

In februari bespraken we de hoofdfietsroutes. Vandaag bespraken we de fiets in de breedste zin van het woord. Vooral over hoe we in Fryslân veilig kunnen fietsen. Het woord ‘veilig’ was ook toegevoegd aan de titel van het document.

Wij vonden het daarom raar om te lezen dat het college de doelstelling wilde aanpassen. In plaats van als doel minder verkeerslachtoffers werd het nu ‘niet meer verkeersslachtoffers dan nu’.

Wij waren het daar niet mee eens. Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Samen met onder andere GrienLinks dienden we daarom een amendement in zodat we in Fryslân streven naar minder verkeersslachtoffers. We zijn blij dat daar een meerderheid voor was.

Naast verkeersveiligheid vinden wij ook sociale veiligheid belangrijk. In het buitengebied is de sociale veiligheid vaak niet op orde. Vooral vrouwen voelen zich daar als het donker is onveilig.

Daarom leggen ze de rit (nep)bellend af, klemmen ze hun sleutels tussen hun vingers of gaan ze überhaupt niet naar feestjes of vrienden uit angst voor de fietstocht.

Verlichting van de fietspaden in het buitengebied kan hierbij helpen. Toegegeven, het is niet de hele oplossing. Het probleem is namelijk ook niet dat er te weinig licht is, maar te veel mensen die hun handen niet thuis kunnen houden. Verlichting helpt goed tegen criminaliteit en geeft mensen een veiliger gevoel. Het is dus wel een deel van de oplossing.

Maar verlichting kan ook voor lichtvervuiling zorgen. Wat ons betreft zetten we daarom in op slimme verlichting, die pas aangaat als je langs de sensoren fietst. Is er geen beweging, dan staat de verlichting uit.

We gaven daarom de opdracht aan het college om in de nota verder uit te werken hoe slimme verlichting bij kan dragen aan de sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De motie werd bijna unaniem aangenomen. Alleen 50PLUS stemde tegen en de FNP stemde verdeeld.

Provinciale Staten 2023

Aan het begin zeiden we het al: D66 is in Fryslân stabiel gebleven. En ook al zijn de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug, de Provinciale Statenverkiezingen komen er alweer aan. Als we groter willen worden in Fryslân, dan moeten we hard werken.
 
Wil jij je inzetten voor D66 Fryslân? Overweeg jij kandidaat te worden of wil je eens meepraten over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mail naar [email protected] en kom naar onze eerstvolgende steunfractiebijeenkomst op 4 april, van 19.30-21.00 uur. Je kunt ook altijd even telefonisch contact opnemen met ons of met het regiobestuur.